Hlavní obsah

rozvázat

Vyskytuje se v

расто́ргнуть: расто́ргнуть трудово́й догово́рrozvázat pracovní poměr

развяза́ть: развяза́ть ру́ки комуrozvázat ruce, přen. dát volnost komu podnikatelům ap.

язы́к: язы́к развяза́ть комуrozvázat komu jazyk, rozmluvit koho

rozvázat: развяза́ть га́лстукrozvázat kravatu