Hlavní obsah

пра́во

Podstatné jméno, rod střední-а; права́, прав, права́м

  1. práv.právo, právní normyуголо́вное/конституцио́нное/гражда́нское пра́воtrestní/ústavní/občanské právoизбира́тельное/трудово́е/семе́йное пра́воvolební/pracovní/rodinné právo
  2. práv.právo, nárok na coправа́ челове́каlidská právaпра́во го́лосаhlasovací právoпреиму́щественное пра́воpřednostní právoпо пра́вуprávem, oprávněněпо како́му пра́вуjakým právemс по́лным пра́вомplným právem
  3. právo na co, možnost čeho kontroly ap., oprávnění k čemu
  4. důvod, právo, příčina

Podstatné jméno, rod střední-а; права́, прав, права́м

  1. междунаро́дное пра́во práv.mezinárodní právo
  • где пра́во, где ле́во (не зна́ет) hovor. žert.neví, která bije

Vyskytuje se v

ле́во: где пра́во, где ле́воkde je vpravo, kde je vlevo

обы́чный: обы́чное пра́воzvykové právo

пра́во: междунаро́дное пра́воmezinárodní právo

убе́жище: пра́во убе́жищаprávo na azyl, právo azylu

а́вторский: а́вторское пра́воcopyright, autorské právo

ве́то: пра́во ве́тоprávo veta

води́тельский: води́тельские права́řidičský průkaz

всео́бщий: всео́бщее избира́тельное пра́воvšeobecné hlasovací právo

гражда́нство: права́ гражда́нстваobčanská práva

избира́тельный: избира́тельное пра́воhlasovací právo

неотъе́млемый: неотъе́млемое пра́воnedotknutelné právo

неприкоснове́нность: неприкоснове́нность прав челове́каnedotknutelnost lidských práv

преиму́щественный: преиму́щественное пра́во поку́пкиpřednostní právo koupě

ри́мский: ри́мское пра́воřímské právo

удостовере́ние: удостовере́ние на пра́во ноше́ния ору́жияzbrojní průkaz

зае́хать: зае́хать в пра́вую полосу́zařadit se do pravého (jízdního) pruhu

каза́ться: Мне каза́лось, что он прав.Myslel jsem si, že má pravdu.

обя́занность: права́ и обя́занности гра́жданpráva a povinnosti občanů

ограни́чить: ограни́чить кого в права́хomezit koho v právech

отстоя́ть: отстоя́ть свои́ права́uhájit svá práva

пра́вый: Ты права́.Máš pravdu.

су́щность: В су́щности, он прав.Má v podstatě pravdu.

уверя́ть: Уверя́ю тебя́, что я прав.Ubezpečuji tě, že mám pravdu.

autorský: а́вторские права́, копира́йтautorská práva

civilní: гражда́нское пра́воcivilní právo

deklarace: Всео́бщая деклара́ция прав челове́каVšeobecná deklarace lidských práv

kanonický: канони́ческое пра́воkanonické právo

krajní: кра́йне пра́вые, ультрапра́вые, праворадика́лыkrajní pravice

lidský: Всео́бщая деклара́ция прав челове́каVšeobecná deklarace lidských práv

opční: пра́во опта́цииopční právo

platný: де́йствующее пра́воplatné právo

podpisový: пра́во по́дписиpodpisové právo

pracovní: трудово́е пра́воpráv. pracovní právo

pravidlo: пра́вило пра́вой/ле́вой руки́fyz. pravidlo pravé/levé ruky

právo: междунаро́дное пра́воpráv. mezinárodní právo

pravý: пра́вое крыло́pravé křídlo

průkaz: води́тельские права́řidičský průkaz

psaný: пи́санное пра́воpráv. psané právo

římský: ри́мское пра́воřímské právo

бо́же: Бо́же пра́вый!Můj ty bože!

sebeurčení: пра́во самоопределе́ния (наро́дов)právo (národů) na sebeurčení

subjekt: субъе́кт пра́ваpráv. právní subjekt

trestní: уголо́вное пра́воtrestní právo

veto: пра́во ве́тоprávo veta

vláda: пра́вое/ле́вое прави́тельствоpravicová/levicová vláda

vlastnický: пра́во со́бственностиpráv. vlastnické právo

volební: избира́тельное пра́воvolební právo

z, ze: с пра́вой/ле́вой стороны́, спра́ва/сле́ваz pravé/levé strany

zastánce: защи́тник прав челове́каzastánce lidských práv

zvykový: обы́чное пра́воzvykové právo

brnět: У меня́ онемева́ет пра́вая нога́.Brní mě pravá noha.

dodržování: соблюде́ние прав челове́каdodržování lidských práv

držet se: Держи́тесь пра́вой стороны́!Držte se vpravo!

hlasovací: всео́бщее избира́тельное пра́воvšeobecné hlasovací právo

jet: е́хать без води́тельских правjet bez řidičského průkazu

kodifikace: кодифика́ция гражда́нского пра́ваkodifikace občanského práva

mít: быть правmít pravdu

naštípnout: У него́ пра́вая лы́жа тре́снула.Naštípl pravou lyži.

obhájce: защи́тник прав челове́ка, правозащи́тникobhájce lidských práv

obránce: защи́тник прав челове́ка, правозащи́тникobránce lidských práv

odebrání: лише́ние води́тельских прав за чтоodebrání řidičského průkazu za co

omezit: ограни́чить кого в права́хomezit koho v právech

patentní: пате́нтное пра́воpráv. patentní právo

porušování: наруше́ние прав челове́каporušování lidských práv

pravda: Он прав., Его́ пра́вда.Má pravdu.

pravicový: пра́вое прави́тельствоpravicová vláda

pravotočivý: пра́вый поворо́тpravotočivá zatáčka

připustit: Я согла́сен допусти́ть, что он прав.Jsem ochoten připustit, že má pravdu.

razit: пра́во чека́нить моне́тыprávo razit mince

řidičský: води́тельские права́řidičský průkaz

síň: ле́вое/пра́вое предсе́рдиеlevá/pravá srdeční síň

voličský: удостовере́ние на пра́во голосова́нияvoličský průkaz

volit: пра́во избира́тьprávo volit

všeobecný: всео́бщее избира́тельное пра́воpolit. všeobecné hlasovací právo

vyhradit si: оста́вить за собо́й пра́во на чтоvyhradit si právo na co

závit: ле́вая/пра́вая резьба́levotočivý/pravotočivý závit

vyhradit: Все права́ защищены́/сохранены́.Všechna práva vyhrazena.