Hlavní obsah

обя́занность

Podstatné jméno, rod ženský

  1. povinnost, závazekправа́ и обя́занности гра́жданpráva a povinnosti občanů
  2. funkce, úřad

Podstatné jméno, rod ženský

  1. всео́бщая вои́нская обя́занность všeobecná branná povinnost

Vyskytuje se v

обя́занность: всео́бщая вои́нская обя́занностьvšeobecná branná povinnost

нести́: нести́ обя́занностиmít povinnosti

во́инский: во́инская обя́занностьbranná povinnost

работода́тель: обя́занности работода́теляpovinnosti zaměstnavatele

свяще́нный: свяще́нная обя́занностьvznešená povinnost

супру́жеский: супру́жеские обя́занностиmanželské povinnosti

branný: во́инская обя́занностьbranná povinnost

důkazní: обя́занность дока́зыванияdůkazní povinnost

povinnost: всео́бщая во́инская обя́занностьvšeobecná branná povinnost

právo: права́ и обя́занности гра́жданpráva a povinnosti občanů

vyživovací: иждиве́нческая обя́занность, алиме́нтное обяза́тельствоpráv. vyživovací povinnost

závazek: мора́льные обя́занностиmorální závazek

flákat: манки́ровать слу́жбой/обя́занностямиflákat službu/povinnosti

plnění: исполне́ние трудовы́х обя́занностейplnění pracovních povinností

vojenský: во́инская обя́занность/пови́нностьvojenská povinnost

vyhnout se: уклони́ться от обя́занности/отве́тственностиvyhnout se povinnosti/odpovědnosti

vykonat: Он вы́полнил то́лько свою́ обя́занность.Vykonal pouze svou povinnost.

zaměstnavatel: обя́занности работода́теляpovinnosti zaměstnavatele

zanedbat: пренебре́чь свои́ми обя́занностямиzanedbat své povinnosti

вмени́ть: вмени́ть в обя́занностьdát za úkol komu co