Hlavní obsah

vykonat

Dokonavé sloveso

  • сде́лать, вы́полнить, соверши́тьvykonat trestпривести́ в исполне́ние наказа́ниеvykonat rozsudekиспо́лнить пригово́р, привести́ в исполне́ние пригово́рúspěšně vykonat zkouškuуда́чно сдать экза́мен

Vyskytuje se v

zdvořilostní: vykonat zdvořilostní návštěvuнанести́ визи́т ве́жливости

potřeba: vykonat tělesnou potřebuотпра́вить есте́ственную на́добность

исполне́ние: привести́ в исполне́ниеvykonat

пригово́р: привести́ пригово́р в исполне́ниеvykonat rozsudek