Hlavní obsah

civilní

Přídavné jméno

  1. (nevojenský) шта́тский, гражда́нскийcivilní obyvatelstvoгражда́нское населе́ниеcivilní letectvíгражда́нская авиа́цияcivilní vojenská službaальтернати́вная слу́жбаcivilní oděvшта́тская оде́жда, шта́тский костю́м
  2. (proces ap.) гражда́нскийcivilní soudгражда́нский судcivilní právoгражда́нское пра́во
  3. (necírkevní) гражда́нский

Vyskytuje se v

letectví: vojenské/civilní letectvíвое́нная/гражда́нская авиа́ция

proces: trestní/civilní procesуголо́вный/гражда́нский проце́сс

вольнонаёмный: вольнонаёмный соста́вcivilní zaměstnanci v armádě

авиа́ция: гражда́нская авиа́цияcivilní letectvo

шта́тский: шта́тская оде́ждаcivilní oděv