Hlavní obsah

jednoduchý

Vyskytuje se v

jízdenka: jednoduchá jízdenkaра́зовый биле́т

účetnictví: jednoduché účetnictvíупрощённый бухга́лтерский учёт, проста́я бухгалте́рия

vazba: jednoduchá/dvojná/trojná vazbaпроста́я/двойна́я/тройна́я связь

řádkování: jednoduché/dvojité řádkováníодина́рный/двойно́й интерва́л

úrok: jednoduchý/složený úrokпросто́й/сло́жный проце́нт

facka: jednoduché jako fackaпро́ще па́реной ре́пы, про́сто как два́жды два

бухгалте́рия: проста́я/двойна́я бухгалте́рияjednoduché/podvojné účetnictví

предложе́ние: просто́е предложе́ниеvěta jednoduchá

ра́зовый: ра́зовый биле́тjednoduchá jízdenka nikoliv zpáteční

ре́па: про́ще па́реной ре́пыjednoduché jako facka