Hlavní obsah

oprávnění

Vyskytuje se v

oprávněný: oprávněný zástupceзако́нный представи́тель

oprávněný: oprávněný držitelзако́нный держа́тель

oprávněný: oprávněný požadavekсправедли́вое тре́бование

reklamace: (ne)oprávněná reklamace(не)обосно́ванная прете́нзия

živnostenský: živnostenské oprávněníлице́нзия на предпринима́тельскую де́ятельность