Hlavní obsah

trestní

Přídavné jméno

  • уголо́вныйtrestní zákoníkуголо́вный ко́дексtrestní právoуголо́вное пра́воtrestní oznámeníзаявле́ние в судtrestní odpovědnostуголо́вная отве́тственностьtrestní rejstříkрее́стр суди́мости

Vyskytuje se v

bod: trestný bodштрафно́е очко́

čin: práv. trestný čin(уголо́вное) преступле́ние

činnost: trestná činnostпресту́пная де́ятельность

hod: trestný hod v basketbaluштрафно́й бросо́к

kop: trestný kopштрафно́й (уда́р)

lavice: sport. trestná laviceскаме́йка штрафнико́в

odpovědnost: trestní odpovědnostуголо́вная отве́тственность

podněcování: práv. podněcování k trestnému činuподстрека́тельство

právo: práv. občanské/rodinné/trestní právoгражда́нское/семе́йное/уголо́вное пра́во

proces: trestní/civilní procesуголо́вный/гражда́нский проце́сс

rejstřík: výpis z trestního rejstříkuспра́вка о суди́мости

řízení: trestní řízeníуголо́вное де́ло

skutkový: práv. skutková podstata trestného činuсоста́в преступле́ния

trestný: práv. trestný činпреступле́ние

trestný: sport. trestný kopштрафно́й уда́р

zákoník: občanský/obchodní/trestní zákoníkгражда́нский/торго́вый/уголо́вный ко́декс

spoluúčast: práv. spoluúčast při trestném činuсоуча́стие в преступле́нии

trestný: trestný bodштрафно́е очко́

výpis: práv. výpis z trestního rejstříkuспра́вка о суди́мости

иму́щественный: иму́щественное преступле́ниеmajetkový trestný čin

неосторо́жность: преступле́ние по неосторо́жностиneúmyslný trestný čin

пра́во: уголо́вное/конституцио́нное/гражда́нское пра́воtrestní/ústavní/občanské právo

уголо́вный: уголо́вная отве́тственностьtrestní odpovědnost

уголо́вный: уголо́вное де́лоtrestní řízení

уголо́вный: уголо́вное преступле́ниеtrestný čin, zločin

уголо́вный: уголо́вный ко́дексtrestní zákoník

штрафни́к: скаме́йка штрафнико́вtrestná lavice

бросо́к: штрафно́й бросо́кtrestné střílení v hokeji, trestný hod v basketbale

очко́: штрафно́е очко́trestný bod

преступле́ние: уголо́вное преступле́ниеtrestný čin

раси́стский: раси́стский моти́в преступле́нияrasistický motiv trestného činu

штрафно́й: штрафно́й (уда́р)trestný kop