Hlavní obsah

čin

Vyskytuje se v

místo: ме́сто преступле́нияmísto činu

podněcování: подстрека́тельствоpráv. podněcování k trestnému činu

skutkový: соста́в преступле́нияpráv. skutková podstata trestného činu

trestný: преступле́ниеpráv. trestný čin

chytit: пойма́н с поли́чнымchycen při činu

přistihnout: пойма́ть с поли́чнымpřistihnout při činu

rekonstrukce: сле́дственный экспериме́нтpráv. rekonstrukce činu při vyšetřování

spoluúčast: соуча́стие в преступле́нииpráv. spoluúčast při trestném činu

uvážlivý: благоразу́мный посту́покuvážlivý čin

přejít: перейти́ от слов к дела́мpřejít od slov k činům

иму́щественный: иму́щественное преступле́ниеmajetkový trestný čin

неосторо́жность: преступле́ние по неосторо́жностиneúmyslný trestný čin

сло́во: перейти́ от слов к де́луpřejít od slov k činům

уголо́вный: уголо́вное преступле́ниеtrestný čin, zločin

благоро́дный: благоро́дный посту́покšlechetný čin

преступле́ние: уголо́вное преступле́ниеtrestný čin

раси́стский: раси́стский моти́в преступле́нияrasistický motiv trestného činu

čin: (уголо́вное) преступле́ниеpráv. trestný čin