Hlavní obsah

преступле́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. překročení, porušení
  2. zločinуголо́вное преступле́ниеtrestný činПреступле́ние и наказа́ниеZločin a trest román F. M. Dostojevského

Podstatné jméno, rod střední

  1. заста́ть кого на ме́сте преступле́ния přistihnout na místě činu

Vyskytuje se v

иму́щественный: majetkový trestný čin иму́щественное преступле́ние

неосторо́жность: neúmyslný trestný činпреступле́ние по неосторо́жности

уголо́вный: trestný čin, zločinуголо́вное преступле́ние

раси́стский: rasistický motiv trestného činuраси́стский моти́в преступле́ния

čin: práv. trestný čin(уголо́вное) преступле́ние

místo: místo činuме́сто преступле́ния

skutkový: práv. skutková podstata trestného činuсоста́в преступле́ния

trestný: práv. trestný činпреступле́ние

kriminalita: prevence kriminalityпрофила́ктика преступле́ний

porušení: porušení zákonaнаруше́ние зако́на, преступле́ние

přistihnout: přistihnout zloděje na místě činuзаста́ть воро́в на ме́сте преступле́ния

spoluúčast: práv. spoluúčast při trestném činuсоуча́стие в преступле́нии

vyšetřit: vyšetřit přestupek/zločinрассле́довать наруше́ние/преступле́ние

zločin: zločin proti lidskostiпреступле́ние про́тив челове́чества

преступле́ние: Zločin a trest román F. M. DostojevskéhoПреступле́ние и наказа́ние