Hlavní obsah

řízení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (ovládací zařízení) управле́ние(v autě ap.) рулево́е управле́ниеhovor. řízení pod vlivemпья́ное вожде́ниеposilovač řízeníусили́тель рулево́го механи́змаřízení silničního provozuрегули́рование у́личного движе́нияřízení letového provozuуправле́ние возду́шным движе́нием
  2. (úřední jednání) де́ло, рассмотре́ние, процеду́раvýběrové řízeníте́ндерdisciplinární řízeníдисциплина́рное де́лоtrestní řízeníуголо́вное де́лоsoudní řízeníсудопроизво́дствоrozvodové řízeníбракоразво́дный проце́сс

Vyskytuje se v

arbitrážní: арбитра́жный проце́ссpráv. arbitrážní řízení

kárný: дисциплина́рное произво́дствоkárné řízení

letový: управле́ние возду́шным движе́ниемřízení letového provozu

nabídkový: ко́нкурс зая́вокekon. nabídkové řízení

rozvodový: бракоразво́дный проце́ссrozvodové řízení

řízení: усили́тель рулево́го механи́змаposilovač řízení

správní: администрати́вные дела́správní řízení

střela: управля́емый/я́дерный снаря́дřízená/jaderná střela

výběrový: квалификацио́нный отбо́рvýběrové řízení

adopční: процеду́ра усыновле́нияadopční řízení

dědický: насле́дственное де́лоdědické řízení

doprava: регули́ровать движе́ниеřídit dopravu

konkurzní: ко́нкурсная процеду́раkonkurzní řízení

opilost: вести́ маши́ну в пья́ном состоя́нииřídit v opilosti

povolovací: разреши́тельное произво́дствоpovolovací řízení

řízený: управля́емый снаря́дvoj. řízená střela

sloupek: рулева́я коло́нкаmotor. sloupek řízení

vliv: управле́ние автомоби́лем под возде́йствием алкого́ляřízení pod vlivem alkoholu

rada: после́довать чьему сове́туřídit se čí radou

насле́дство: произво́дство по насле́дствеpozůstalostní řízení

разво́дный: разво́дный проце́ссrozvodové řízení

руль: гидроусили́тель руля́posilovač řízení

снаря́д: управля́емый снаря́дřízená střela

сре́дство: управле́ние тра́нспортным сре́дствомřízení motorového vozidla

уголо́вный: уголо́вное де́лоtrestní řízení

управле́ние: управле́ние тра́нспортным сре́дствомřízení motorového vozidla

усили́тель: усили́тель рулево́го управле́нияposilovač řízení

бракоразво́дный: бракоразво́дный проце́ссrozvodové řízení

возбуди́ть: возбуди́ть де́ло против когоzačít (soudní) řízení s kým

гидроусили́тель: гидроусили́тель руля́posilovač řízení

сиде́ние: сиде́ние за рулёмsezení za volantem, řízení auta

сле́дствие: суде́бное сле́дствиеsoudní vyšetřování, důkazní řízení

řídit: Я за рулём.Řídím.