Hlavní obsah

doprava

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (přeprava) тра́нспорт, транспортиро́вка, перево́зкаosobní/nákladní dopravaпассажи́рский/грузово́й тра́нспортautomobilová/železniční/letecká dopravaавтомоби́льный/железнодоро́жный/возду́шный тра́нспортměstská (hromadná) dopravaгородско́й (обще́ственный) тра́нспорт
  2. (pohyb) движе́ниеřídit dopravuрегули́ровать движе́ниеMinisterstvo dopravyМинисте́рство путе́й сообще́ния

Vyskytuje se v

kamionový: грузово́й тра́нспортkamionová doprava

nákladní: грузово́й тра́нспортnákladní doprava

pneumatický: пневмотра́нспортpneumatická doprava

vertikální: вертика́льный тра́нспортvertikální doprava

veřejný: обще́ственный тра́нспортveřejná doprava

automobilový: автомоби́льный тра́нспортautomobilová doprava

doprava: Поверни́(те) напра́во.Zaboč(te) doprava.

místní: ме́стный тра́нспортmístní doprava

osobní: пассажи́рский тра́нспортosobní doprava

přerušení: ограниче́ние движе́ния на доро́геpřerušení dopravy na silnici

vnitrostátní: вну́тренний тра́нспортdopr. vnitrostátní doprava

zabočit: поверну́ть напра́воzabočit doprava

železniční: железнодоро́жный перее́зд/тра́нспорт/мост/путь/ваго́нželezniční přejezd/doprava/most/trať/vůz

обще́ственный: обще́ственный тра́нспортveřejná doprava

впра́во: поверну́ть впра́воzahnout doprava

судохо́дство: морско́е/ре́чное судохо́дствоnámořní/říční doprava