Hlavní obsah

обще́ственный

Přídavné jméno-ая, -ое

  1. společenský zřízení, vrstva ap.обще́ственная жизньspolečenský život
  2. veřejný činitel, správa ap.обще́ственный обвини́тельveřejný žalobce, prokurátorобще́ственный защи́тникveřejný obhájceобще́ственный тра́нспортveřejná doprava
  3. společný, kolektivníобще́ственное пита́ниеveřejné stravování
  4. hovor.společenský, společensky založený člověk ap.

Vyskytuje se v

насеко́мое: společenský hmyz žijící v koloniíchобще́ственные насеко́мые

слу́шание: veřejné slyšeníобще́ственное слу́шание

де́ятель: veřejný činitelобще́ственный де́ятель

пита́ние: veřejné stravováníобще́ственное пита́ние

doprava: městská (hromadná) dopravaгородско́й (обще́ственный) тра́нспорт

mínění: veřejné míněníобще́ственное мне́ние

pořádek: veřejný pořádekобще́ственный поря́док

produkt: ekon. společenský produktобще́ственный проду́кт

prostranství: veřejné prostranstvíобще́ственная пло́щадь

řád: společenský řádобще́ственный строй

společenský: společenské vědyобще́ственные нау́ки

správa: veřejná správaобще́ственное управле́ние, публи́чная администра́ция

tlak: tlak veřejného míněníдавле́ние обще́ственного мне́ния

vědomí: společenské vědomíобще́ственное созна́ние

veřejný: veřejné míněníобще́ственное мне́ние

výzkum: výzkum veřejného míněníмонито́ринг обще́ственного мне́ния

záchod: veřejné záchodyобще́ственные туале́ты

činitel: veřejný činitelобще́ственное лицо́

konvence: společenské konvenceобще́ственные усло́вности

rušení: rušení nočního klidu/veřejného pořádkuнаруше́ние ночно́го поко́я/обще́ственного поря́дка

sektor: veřejný/soukromý sektorобще́ственный/ча́стный се́ктор

společný: společné stravováníобще́ственное пита́ние, общепи́т

stravování: veřejné stravováníобще́ственное пита́ние

televize: státní/soukromá/regionální/veřejnoprávní televizeгосуда́рственное/ча́стное/региона́льное/обще́ственное телеви́дение

událost: společenská událostобще́ственное мероприя́тие

věda: společenské/aplikované vědyобще́ственные/прикладны́е нау́ки

veřejnoprávní: veřejnoprávní televizeобще́ственное телеви́дение

zájem: hájit veřejné zájmyзащища́ть обще́ственные интере́сы

žalobce: hlavní/státní/veřejný žalobceгла́вный/госуда́рственный/обще́ственный обвини́тель

обще́ственный: veřejný žalobce, prokurátorобще́ственный обвини́тель