Hlavní obsah

televize, kniž. televise

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (sdělovací prostředek) телеви́дениеkabelová televizeка́бельное телеви́дение
  2. hovor.(televizní přijímač) телеви́зорdívat se na televiziсмотре́ть телеви́зор
  3. (instituce) телеви́дениеstátní/soukromá/regionální/veřejnoprávní televizeгосуда́рственное/ча́стное/региона́льное/обще́ственное телеви́дение

Vyskytuje se v

kabelový: kabelová televizeка́бельное телеви́дение

porouchaný: porouchaná televizeсло́манный телеви́зор

povalovat se: povalovat se před televizíваля́ться пе́ред те́ликом

reklama: reklama v televiziтелевизио́нная рекла́ма

veřejnoprávní: veřejnoprávní televizeобще́ственное телеви́дение

vysílat: vysílat v rádiu/televiziпередава́ть по ра́дио/телеви́дению

zhasnout: zhasnout světlo/televiziвы́ключить свет/телеви́зор

телеви́зор: plazmová televizeпла́зменный телеви́зор

телеви́дение: kabelová televizeка́бельное телеви́дение

televize: kabelová televizeка́бельное телеви́дение