Hlavní obsah

veřejnoprávní

Vyskytuje se v

televize: státní/soukromá/regionální/veřejnoprávní televizeгосуда́рственное/ча́стное/региона́льное/обще́ственное телеви́дение

veřejnoprávní: veřejnoprávní televizeобще́ственное телеви́дение