Hlavní obsah

pořádek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (náležité uspořádání, stav) поря́докVšechno je v pořádku.Всё в поря́дке.dát záležitost do pořádkuула́дить де́лоv naprostém pořádkuв ажу́ре, в по́лном поря́дке
  2. (klidný průběh, klid) поря́докveřejný pořádekобще́ственный поря́док
  3. (pořadí, posloupnost) поря́док, о́чередь, очерёдностьabecední pořádekалфави́тный поря́докzasedací pořádekпоря́док расса́живания

Vyskytuje se v

slovo: pořádek slovпоря́док слов

být: Vaše doklady jsou v pořádku.Ва́ши докуме́нты в поря́дке.

rušení: rušení nočního klidu/veřejného pořádkuнаруше́ние ночно́го поко́я/обще́ственного поря́дка

udělat: udělat pořádek zavést řádнавести́ поря́док

vzorný: vzorný pořádekобразцо́вый поря́док

zasedací: zasedací pořádek hostů u stoluрасса́дка госте́й за столо́м

zavedený: zavedený pořádekнаведённый поря́док

zavést: zavést nové pořádkyввести́ но́вые поря́дки

zjednat: zjednat pořádekнавести́ поря́док

denní: Je to na denním pořádku.Э́то случа́ется сплошь да ря́дом.

блюсти́тель: strážce pořádkuблюсти́тель поря́дка

нерв: kdo nemá nervy v pořádkuу кого с не́рвами не в поря́дке

нога́: postavit koho/co na nohy, dát koho/co do pořádkuпоста́вить/подня́ть на́ ноги кого

о́чередь: po pořádku, jeden za druhým, jeden po druhémпо о́череди

навести́: zjednat pořádekнавести́ поря́док

поря́док: udělat pořádek kde, uklidit kdeнавести́ поря́док где

pořádek: veřejný pořádekобще́ственный поря́док