Hlavní obsah

pořádek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (náležité uspořádání, stav) поря́докVšechno je v pořádku.Всё в поря́дке.dát záležitost do pořádkuула́дить де́лоv naprostém pořádkuв ажу́ре, в по́лном поря́дке
  2. (klidný průběh, klid) поря́докveřejný pořádekобще́ственный поря́док
  3. (pořadí, posloupnost) поря́док, о́чередь, очерёдностьabecední pořádekалфави́тный поря́докzasedací pořádekпоря́док расса́живания

Vyskytuje se v

slovo: pořádek slovпоря́док слов

být: Vaše doklady jsou v pořádku.Ва́ши докуме́нты в поря́дке.

rušení: rušení nočního klidu/veřejného pořádkuнаруше́ние ночно́го поко́я/обще́ственного поря́дка

udělat: udělat pořádek zavést řádнавести́ поря́док

udělat: udělat doma pořádek ukliditубра́ть дом

vzorný: vzorný pořádekобразцо́вый поря́док

zasedací: zasedací pořádek hostů u stoluрасса́дка госте́й за столо́м

zavedený: zavedený pořádekнаведённый поря́док

zavést: zavést nové pořádkyввести́ но́вые поря́дки

zjednat: zjednat pořádekнавести́ поря́док

denní: Je to na denním pořádku.Э́то случа́ется сплошь да ря́дом.

блюсти́тель: блюсти́тель поря́дкаstrážce pořádku

нерв: у кого с не́рвами не в поря́дкеkdo nemá nervy v pořádku

нога́: поста́вить/подня́ть на́ ноги когоpostavit koho/co na nohy, dát koho/co do pořádku

о́чередь: по о́чередиpo pořádku, jeden za druhým

навести́: навести́ поря́докzjednat pořádek

поря́док: навести́ поря́док гдеudělat pořádek kde, uklidit kde

приучи́ть: приучи́ть к поря́дкуnaučit pořádku