Hlavní obsah

поря́док

Vyskytuje se v

поря́док: ve shodě, v souladu s čímв поря́дке чего

страж: strážce pořádkuстраж поря́дка

я́вочный: nárazově, náhodně, nahodileя́вочным поря́дком

блюсти́тель: strážce pořádkuблюсти́тель поря́дка

нерв: kdo nemá nervy v pořádkuу кого с не́рвами не в поря́дке

алфави́тный: v abecedním pořadí, abecedněв алфави́тном поря́дке

навести́: zjednat pořádekнавести́ поря́док

после́довательный: postupněв после́довательном поря́дке

суде́бный: soudní cestou, soudněв суде́бном поря́дке

расположи́ть: šachovnicově rozmístitрасположи́ть в ша́хматном поря́дке

cesta: soudní cestouсуде́бным поря́дком

náprava: zjednat nápravu v čemпривести́ что в поря́док

pokuta: pořádková pokutaштраф за наруше́ние поря́дка

pořádek: veřejný pořádekобще́ственный поря́док

pořádkový: pořádková službaслу́жба поря́дка

právní: právní řádправопоря́док, правово́й поря́док, правовы́е но́рмы

slovo: pořádek slovпоря́док слов

abecední: v abecedním pořadíв алфави́тном поря́дке

být: Vaše doklady jsou v pořádku.Ва́ши докуме́нты в поря́дке.

dít se: Nic se neděje.Всё в поря́дке., Всё норма́льно.

libovolný: v libovolném pořadíв любо́м поря́дке

mimosoudní: mimosoudní cestouво внесуде́бном поря́дке

postup: úřední postupадминистрати́вний поря́док

rušení: rušení nočního klidu/veřejného pořádkuнаруше́ние ночно́го поко́я/обще́ственного поря́дка

sebeobrana: jednat v sebeobraněде́йствовать в поря́дке самооборо́ны

schvalovací: schvalovací procesпоря́док согласова́ния

stát se: Nic se nestalo.Ничего́ не случи́лось., Всё в поря́дке.

stíhat: stíhat trestně/soudněпресле́довать в уголо́вном/суде́бном поря́дке

udělat: udělat pořádek zavést řádнавести́ поря́док

vzorný: vzorný pořádekобразцо́вый поря́док

zavedený: zavedený pořádekнаведённый поря́док

zavést: zavést nové pořádkyввести́ но́вые поря́дки

zjednat: zjednat pořádekнавести́ поря́док

srovnat: srovnat si myšlenky (v hlavě)привести́ в поря́док мы́сли

пожа́рный: střelhbitě, bleskurychle, příliš rychleв пожа́рном поря́дке