Hlavní obsah

řád

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pravidla, soubor norem) пра́вила, (рас)поря́док, уста́вdopr. jízdní řád autobusů/vlakůрасписа́ние (движе́ния) авто́бусов/поездо́вlet. letový řádрасписа́ние ре́йсовpráv. právní řádправопоря́докškolní řádпра́вила поведе́ния в шко́ле
  2. (zřízení, uspořádání) стройspolečenský řádобще́ственный строй
  3. (řehole) о́рденjezuitský řádо́рден иезуи́тов
  4. (vyznamenání) о́рден
  5. (rostlin) поря́док(živočichů) отря́д
  6. (čísla ap.) разря́д

Vyskytuje se v

denní: denní řádраспоря́док дня

jízdní: (vlakový) jízdní řádрасписа́ние (поездо́в)

letový: letový řádрасписа́ние ре́йсов/полётов

pospolný: prvobytně pospolný řádпервобытнообщи́нный строй

právní: právní řádправопоря́док, правово́й поря́док, правовы́е но́рмы

provozní: provozní řádпра́вила рабо́ты, уста́в

přepravní: přepravní řádпра́вила перево́зки

rouno: Řád zlatého rounaО́рден Золото́го Руна́

řeholní: řeholní řádмона́шеский о́рден

volební: volební řádположе́ние о вы́борах

jednací: jednací řádрегла́мент

jezuitský: jezuitský řádо́рден иезуи́тов/иезуи́тский

jízdní: podle jízdního řáduпо расписа́нию

nositel: nositel řáduорденоно́сец

půjčovní: půjčovní řádпра́вила прока́та

vnitřní: vnitřní řád školyвну́тренний распоря́док шко́лы, пра́вила вну́треннего распоря́дка