Hlavní obsah

vnitřní

Přídavné jméno

  1. (jsoucí uvnitř) вну́треннийgeom. vnitřní úhelвну́тренний у́гольanat. vnitřní orgányвну́тренние о́рганыfyziol. žlázy s vnitřní sekrecíже́лезы вну́тренней секре́цииmed. vnitřní krváceníвну́треннее кровотече́ние
  2. (týkající se podstaty) вну́тренний
  3. (interní) вну́треннийvnitřní záležitosti státuвну́тренние дела́ страны́vnitřní řád školyвну́тренний распоря́док шко́лы, пра́вила вну́треннего распоря́дка

Vyskytuje se v

krvácení: med. vnitřní krváceníвну́треннее кровотече́ние

obchod: vnitřní/domácí obchodвну́тренняя торго́вля, вну́тренний ры́нок

okruh: vnitřní okruhвну́треннее кольцо́

omítka: vnější/vnitřní omítkaнару́жная/вну́тренняя штукату́рка

rým: obkročný/střídavý/vnitřní/sdružený rýmкольцева́я/перекрёстная/вну́тренняя/па́рная ри́фма

sekrece: žlázy s vnitřní sekrecíже́лезы с вну́тренней секре́цией

trh: vnitřní/zahraniční trhвну́тренний/вне́шний ры́нок

úhel: vnitřní/vnější úhly trojúhelníkuвне́шние/вну́тренние углы́ треуго́льника

ucho: anat. vnitřní/střední/zevní uchoвну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хо

zeď: obvodová/vnitřní zeďнару́жная/вну́тренняя стена́

zrak: vnitřní zrakвну́треннее зре́ние, мы́сленный взор

zranění: vnitřní zraněníконту́зия

žláza: žlázy s vnitřní sekrecíже́лезы вну́тренней секре́ции

vměšování (se): vměšování (se) do vnitřních záležitostíвмеша́тельство во вну́тренние дела́

вну́тренний: žlázy s vnitřní sekrecí же́лезы с вну́тренней секре́цией

моноло́г: vnitřní monologвну́тренний моноло́г

распоря́док: vnitřní řádпра́вила вну́треннего распоря́дка

у́хо: vnitřní/střední/zevní uchoвну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хо

vnitřní: geom. vnitřní úhelвну́тренний у́голь