Hlavní obsah

vnitřní

Přídavné jméno

  1. (jsoucí uvnitř) вну́треннийgeom. vnitřní úhelвну́тренний у́гольanat. vnitřní orgányвну́тренние о́рганыmed. vnitřní krváceníвну́треннее кровотече́ние
  2. (týkající se podstaty) вну́тренний
  3. (interní) вну́треннийvnitřní záležitosti státuвну́тренние дела́ страны́vnitřní řád školyвну́тренний распоря́док шко́лы, пра́вила вну́треннего распоря́дка

Vyskytuje se v

krvácení: med. vnitřní krváceníвну́треннее кровотече́ние

obchod: vnitřní/domácí obchodвну́тренняя торго́вля, вну́тренний ры́нок

okruh: vnitřní okruhвну́треннее кольцо́

rým: obkročný/střídavý/vnitřní/sdružený rýmкольцева́я/перекрёстная/вну́тренняя/па́рная ри́фма

sekrece: žlázy s vnitřní sekrecíже́лезы с вну́тренней секре́цией

trh: vnitřní/zahraniční trhвну́тренний/вне́шний ры́нок

ucho: anat. vnitřní/střední/zevní uchoвну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хо

užití: k vnitřnímu užitíдля вну́треннего употребле́ния

zeď: obvodová/vnitřní zeďнару́жная/вну́тренняя стена́

zranění: vnitřní zraněníконту́зия

žláza: žlázy s vnitřní sekrecíже́лезы вну́тренней секре́ции

vměšování (se): vměšování (se) do vnitřních záležitostíвмеша́тельство во вну́тренние дела́

вну́тренний: же́лезы с вну́тренней секре́циейžlázy s vnitřní sekrecí

вну́тренний: вну́треннее у́хоvnitřní ucho

вну́тренний: вну́треннее кровотече́ниеvnitřní krvácení

моноло́г: вну́тренний моноло́гvnitřní monolog

распоря́док: пра́вила вну́треннего распоря́дкаvnitřní řád

употребле́ние: для вну́треннего употребле́нияk vnitřnímu užití lék

у́хо: вну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хоvnitřní/střední/zevní ucho

вну́тренний: вну́тренние о́рганыvnitřní orgány, vnitřnosti

вну́тренний: вну́тренний ры́нокvnitřní trh