Hlavní obsah

вну́тренний

Přídavné jméno-яя, -ее

  1. vnitřní, interníвну́тренние о́рганыvnitřní orgány, vnitřnosti же́лезы с вну́тренней секре́циейžlázy s vnitřní sekrecí вну́треннее у́хоvnitřní ucho вну́треннее кровотече́ниеvnitřní krvácení дви́гатель вну́треннего сгора́нияspalovací motor
  2. vnitřní, tuzemský, domácíвну́тренний ры́нокvnitřní trh
  3. přen.vnitřní, niterný hlas ap.

Vyskytuje se v

валово́й: валово́й вну́тренний проду́ктhrubý domácí produkt

де́ло: министе́рство иностра́нных дел/вну́тренних делministerstvo zahraničních věcí/vnitra

моноло́г: вну́тренний моноло́гvnitřní monolog

проду́кт: валово́й вну́тренний/национа́льный проду́ктhrubý domácí/národní produkt

распоря́док: пра́вила вну́треннего распоря́дкаvnitřní řád

сгора́ние: дви́гатель вну́треннего сгора́нияspalovací motor

у́хо: вну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хоvnitřní/střední/zevní ucho

ры́нок: вну́тренний ры́нокdomácí trh

тури́зм: вну́тренний/иностра́нный тури́змdomácí/zahraniční cestovní ruch

вну́тренний: же́лезы с вну́тренней секре́циейžlázy s vnitřní sekrecí