Hlavní obsah

валово́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е

Vyskytuje se v

вес: валово́й весhrubá váha

проду́кт: валово́й вну́тренний/национа́льный проду́ктhrubý domácí/národní produkt

hrubý: валова́я при́быльhrubý zisk

mzda: валово́й дохо́д, зарпла́та бру́ттоhrubá mzda

produkt: валово́й вну́тренний/национа́льный проду́ктekon. hrubý domácí/národní produkt

příjem: валово́й дохо́дekon. hrubý příjem

přírůstek: валова́я при́быльekon. hrubý přírůstek

výnos: чи́стый/валово́й дохо́дekon. čistý/hrubý výnos

zisk: валова́я при́быльhrubý zisk

důchod: чи́стый/валово́й дохо́дčistý/hrubý důchod

produkce: валова́я проду́кцияhrubá produkce

úrok: чи́стый/валово́й проце́нтčistý/hrubý úrok

валово́й: валово́й вну́тренний проду́ктhrubý domácí produkt