Hlavní obsah

příjem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přijímání) приём(peněz) поступле́ние, получе́ниеsport. příjem podání ap.приёмpříjem balíků/pacientůприём паке́тов/больны́хpříjem objednávkyприём зака́за
  2. (výnos, zisk) дохо́дekon. daň z příjmůподохо́дный нало́гekon. hrubý příjemвалово́й дохо́д
  3. (plat) дохо́д, зарпла́та, за́работок когоhrubý měsíční příjemвалово́й ме́сячный дохо́дvedlejší příjemпобо́чный дохо́дzdanitelný/nezdanitelný příjemоблага́емый/необлага́емый дохо́д

Vyskytuje se v

daň: daň z příjmuподохо́дный нало́г

hrubý: hrubý příjemвалово́й дохо́д

přiznání: fin. přiznání příjmůдеклари́рование дохо́дов

vedlejší: ekon. vedlejší příjemпобо́чный дохо́д

vydání: příjmy a vydáníдохо́ды и расхо́ды

zdroj: zdroj příjmůисто́чник дохо́дов

dodatečný: dodatečné náklady/příjmyдополни́тельные расхо́ды/дохо́ды

průměrný: průměrný měsíční příjemсреднеме́сячный дохо́д

přiznat: fin. přiznat příjmyдеклари́ровать дохо́ды

roční: fin. roční příjemгодово́й за́работок

sázka: příjem sázekприём ста́вок

zdanění: zdanění příjmůналогообложе́ние дохо́дов

зака́з: стол зака́зовpříjem objednávek

нало́г: подохо́дный нало́гdaň z příjmů

подохо́дный: подохо́дный нало́гdaň z příjmů

приёмный: приёмный пунктpříjem v čistírně ap., sběrné místo

приёмный: приёмное отделе́ниеpříjem pacientů - v nemocnici

пацие́нт: приём пацие́нтовpříjem pacientů

связь: Будь на свя́зи.Buď na příjmu.