Hlavní obsah

vedlejší

Přídavné jméno

  1. (sousední) сосе́дний, сме́жныйgeom. vedlejší úhlyсме́жные углы́
  2. (vedle něčeho hlavního) побо́чный, второстепе́нный, втори́чныйvedlejší účinek lékuпобо́чное (воз)де́йствие лека́рстваling. vedlejší větaприда́точное предложе́ниеekon. vedlejší příjemпобо́чный дохо́дmít vedlejší zaměstnáníрабо́тать по совмести́тельствуdopr. vedlejší silniceвторостепе́нная доро́гаpřen. hrát vedlejší úlohuбыть на вторы́х роля́х
  3. (nedůležitý, bezvýznamný) второстепе́нный(nepříjemnost ap.) ма́ленький, ничто́жный

Vyskytuje se v

kolej: запа́сный путьvedlejší kolej

příjem: побо́чный дохо́дvedlejší příjem

přízvuk: гла́вное/второстепе́нное ударе́ниеhlavní/vedlejší přízvuk

silnice: гла́вная/второстепе́нная доро́гаhlavní/vedlejší silnice

komunikace: гла́вная/второстепе́нная доро́гаhlavní/vedlejší komunikace

lék: побо́чное де́йствие лека́рстваvedlejší účinek léku

nežádoucí: нежела́тельные (побо́чные) эффе́ктыnežádoucí (vedlejší) účinky

role: роль второ́го пла́наvedlejší role

účinek: побо́чное де́йствие (лека́рства)vedlejší účinek (léků)

vchod: пара́дный/боково́й/за́дний входhlavní/vedlejší/zadní vchod

výdělek: побо́чный за́работокvedlejší výdělek

odsunout: отодви́нуть кого/что на за́дний планodsunout koho/co na vedlejší kolej

pracovat: совмеща́тьpracovat na vedlejší pracovní poměr

zaměstnání: рабо́тать по совмести́тельствуmít vedlejší zaměstnání

доро́га: второстепе́нная доро́гаvedlejší silnice

прида́точный: прида́точное предложе́ниеvěta vedlejší

боково́й: бокова́я ко́мнатаvedlejší pokoj

второ́й: на вторы́х роля́хve vedlejších rolích

отодви́нуть: отодви́нуть на за́дний планodsunout na vedlejší kolej

vedlejší: сме́жные углы́geom. vedlejší úhly