Hlavní obsah

второ́й

Číslovka-а́я, -о́е

  • druhý v pořadíво-вторы́хza druhé při výčtu

Vyskytuje se v

два́жды: jak facka, jako že jedna a jedna jsou dvě naprosto jasnéкак два́жды два

дво́е: za dvaза двои́х

дыха́ние: druhý dechвторо́е дыха́ние

о́ба: pozorně se dívat, mít oči na stopkáchсмотре́ть в о́ба

рука́: z druhé rukyиз вторы́х рук

сапоги́: ti se hledali, až se našli, jsou jeden jako druhý, vrána k vráně sedáдва сапога́ па́ра

фиг: to zrovna, leda hovno, hovor. celý nakřivoфи́га (с) два

хрома́ть: kulhat na obě nohy, mít spoustu nedostatkůхрома́ть на о́бе но́ги

эта́ж: dvouposchoďovýв два этажа́

ли́шний: dva rubly a něcoдва рубля́ с ли́шним

мо́лодость: druhá mízaвтора́я мо́лодость

пере́ть: jít po svýchпере́ть на свои́х двои́х

рождество́: druhý svátek vánoční, svátek sv. Štěpánaвторо́й день Рождества́

роль: přen. hrát druhé housle быть на вторы́х роля́х

су́тки: osmačtyřicet hodin, dva dny a dvě nociдво́е су́ток

верну́ться: Vrátím se asi za dvě hodiny.Верну́сь часа́ че́рез два.

второ́е: Co si dáte jako hlavní jídlo?Что зака́жете на второ́е?

второ́й: za druhé při výčtuво-вторы́х

за́втрак: svačina, přesnídávkaвторо́й за́втрак

мно́жить: násobit pět dvěmaмно́жить пять на два

мо́жно: Dá se to udělat za dva dny.Мо́жно сде́лать в два дня.

разменя́ть: vyměnit velký byt na dvaразменя́ть большу́ю кварти́ру на две

ста́рше: Je o dva roky starší než já.Он ста́рше меня́ на два го́да.

тре́тья: dvě třetinyдве тре́тьих

умно́жить: (vynásobit) dva krát třiумно́жить два на три

ход: dvě hodiny chůzeдва часа́ хо́ду

ширина́: 2 metr široký průchodпрохо́д ширино́й два ме́трa

два: raz dva, jedna dvě velice rychleв два счёта

ка́пля: Jsou si podobni jako vejce vejci.Похо́жи как две ка́пли воды́.

оста́ться: opakovat ročníkоста́ться в кла́ссе на второ́й год

све́чка: pálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychleжечь све́чку с обо́их концо́в

сгора́ть: Jeho boty jsou po dvou měsících na vyhození.На нём о́бувь сгора́ет в два ме́сяца.

скупо́й: Laciné, dvakrát placené.Скупо́й пла́тит два́жды.

сойти́сь: Soupeřili dva zápasníci.Сошли́сь два борца́.

ум: Víc hlav víc ví.Ум хорошо́, а два лу́чше.

хвата́ться: brát všemi deseti coобе́ими рука́ми хвата́ться за что

druhý: za druhé při výčtuво вторы́х

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х

dvakrát: dvakrát tolikвдво́е бо́льше, в два ра́за бо́льше

hlas: první/druhý hlasпе́рвый/второ́й го́лос

hlavní: hlavní chod/jídloвторо́е (блю́до)

jídlo: hlavní jídloосновно́е/второ́е блю́до

míza: druhá mízaвтора́я мо́лодость

nic: udělat to jako nicсде́лать в два счёта

obojí: přijímat pod obojíпричаща́ться под обо́ими ви́дами

od, ode: (dva roky) od narození(два го́да) о́троду

osoba: první/druhá/třetí osobaпе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́

pod, pode: přijímat pod obojí (způsobou)причаща́ться под обо́ими ви́дами

podání: první/druhé podáníпе́рвая/втора́я пода́ча

podobojí: přijímat podobojíпричаща́ться под обо́ими ви́дами

poklepat: poklepat dvakrát myšíщёлкнуть мы́шью два ра́за

pokulhávat: pokulhávat ve všemхрома́ть на о́бе но́ги

stupeň: práv. soud prvního/druhého stupněсуд пе́рвой/второ́й инста́нции

valivý: fyz. valivé třeníтре́ние каче́ния, тре́ние второ́го ро́да

vedlejší: přen. hrát vedlejší úlohuбыть на вторы́х роля́х

z, ze: svědectví z druhé rukyсве́дения из вторы́х рук

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Два плюс два равня́ется четы́ре.

celá: dvě celé pět (desetin) 2,5две це́лых пять деся́тых

den: za 14 dnůче́рез две неде́ли

dítě: Mají dvě děti.У них дво́е дете́й.

dlouhý: dva metry dlouhýдлино́й в два ме́тра

dvoje: dvoje rukaviceдве па́ры перча́ток

hračka: To je hračka.Э́то о́чень про́сто/пустя́к., Э́то про́сто как два па́льца об асфа́льт.

chod: druhý chodвторо́е

krát: pokoj dva krát dva metryко́мната два на два ме́тра

krátit: krátit zlomek dvěmaсокраща́ть дробь на́ два

měřit: Postel měří dva metry.Длина́ крова́ти два ме́тра.

měsíc: dvakrát za měsícдва ра́за в ме́сяц

minus: pět minus dvaпять ми́нус два

mladší: Je o dva roky mladší než já.Он на два го́да моло́же меня́.

mocnina: druhá/třetí mocninaвтора́я/тре́тья сте́пень

násobit: násobit pět dvěmaумножа́ть пять на два

o: o dva roky staršíна два го́да ста́рше

opakovat: opakovat třídu/ročníkоста́ться на второ́й год

patro: první patroвторо́й эта́ж

plus: Dva plus tři je pět.Два плюс три бу́дет пять.

podmíněně: Dostal dva roky podmíněně.Получи́л два го́да усло́вно.

pokoj: dvoulůžkový pokoj v hoteluдвухме́стный но́мер, но́мер на двои́х

postoupit: postoupit do druhého ročníkuперейти́ на второ́й курс

první: první poschodíвторо́й эта́ж

půl: jeden/dva a půlоди́н/два с полови́ной

raz: raz, dva, třiраз, два, три

ročník: opakovat ročníkоста́ться на второ́й год

role: vedlejší roleроль второ́го пла́на

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Три плюс два равня́ется пять.

rozdělit: rozdělit do dvou skupinраздели́ть на две гру́ппы

rozříznout: rozříznout co na dvě polovinyразре́зать что на две полови́ны

třída: vagón první/druhé třídyваго́н пе́рвого/второ́го кла́сса

vystřídat: sport. vystřídat koho ve druhém poločaseвы́йти на заме́ну кому во второ́м та́йме

za: dvakrát za denдва ра́за в день

zamknout: zamknout na dva západyзапере́ть на два поворо́та

západ: zamknout na dva západyзапере́ть на два оборо́та ключа́

zápis: zápis do druhého ročníku na VŠза́пись на второ́й курс

čtrnáct: za čtrnáct dníче́рез две неде́ли

dech: chytit druhý dechобрести́ второ́е дыха́ние

deset: brát co všemi deseti bez váháníбрать что обе́ими рука́ми

dopředu: jeden krok dopředu, dva kroky vzadшаг вперёд, два шага́ наза́д

facka: jednoduché jako fackaпро́ще па́реной ре́пы, про́сто как два́жды два

hrdlička: jako dvě hrdličkyкак два голу́бка

chytit: chytit druhý dechобрести́ второ́е дыха́ние

jen: Mám jen jedny ruce.У меня́ то́лько две руки́.

jíst: jíst za dvaесть за двои́х