Hlavní obsah

второ́е

Podstatné jméno, rod střední-о́го

  • druhé jídlo, hlavní chodЧто зака́жете на второ́е?Co si dáte jako hlavní jídlo?

Vyskytuje se v

два́жды: как два́жды дваjak facka, jako že jedna a jedna jsou dvě naprosto jasné

дво́е: за двои́хza dva

дыха́ние: второ́е дыха́ниеdruhý dech

о́ба: смотре́ть в о́баpozorně se dívat, mít oči na stopkách

рука́: из вторы́х рукz druhé ruky

сапоги́: два сапога́ па́раti se hledali, až se našli, jsou jeden jako druhý, vrána k vráně sedá

фиг: фи́га (с) дваto zrovna, leda hovno, hovor. celý nakřivo

хрома́ть: хрома́ть на о́бе но́гиkulhat na obě nohy, mít spoustu nedostatků

ли́шний: два рубля́ с ли́шнимdva rubly a něco

мо́лодость: втора́я мо́лодостьdruhá míza

неде́ля: два ра́за в неде́люdvakrát týdně

пере́ть: пере́ть на свои́х двои́хjít po svých

роль: быть на вторы́х роля́хpřen. hrát druhé housle

су́тки: дво́е су́токosmačtyřicet hodin, dva dny a dvě noci

верну́ться: Верну́сь часа́ че́рез два.Vrátím se asi za dvě hodiny.

второ́й: во-вторы́хza druhé při výčtu

второ́й: на вторы́х роля́хve vedlejších rolích

дво́е: Нас бы́ло дво́е.Byli jsme dva.

дво́е: за дво́е су́токza dva dny

дво́е: на дво́е су́токna dva dny

дво́е: есть за двои́хjíst za dva

за́втрак: второ́й за́втракsvačina, přesnídávka

мно́жить: мно́жить пять на дваnásobit pět dvěma

мо́жно: Мо́жно сде́лать в два дня.Dá se to udělat za dva dny.

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt za dva (menší)

ста́рше: Он ста́рше меня́ на два го́да.Je o dva roky starší než já.

тре́тья: две тре́тьихdvě třetiny

умно́жить: умно́жить два на три(vynásobit) dva krát tři

ход: два часа́ хо́дуdvě hodiny chůze

ширина́: прохо́д ширино́й два ме́трa2 metr široký průchod

эта́ж: второ́й эта́жprvní patro

два: в два счётаraz dva, jedna dvě velice rychle

два: два сапога́ па́раjeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet

ка́пля: Похо́жи как две ка́пли воды́.Jsou si podobni jako vejce vejci.

оста́ться: оста́ться в кла́ссе на второ́й годopakovat ročník

скупо́й: Скупо́й пла́тит два́жды.Laciné, dvakrát placené.

сойти́сь: Сошли́сь два борца́.Soupeřili dva zápasníci.

ум: Ум хорошо́, а два лу́чше.Víc hlav víc ví.

хвата́ться: обе́ими рука́ми хвата́ться за чтоbrát všemi deseti co

druhý: za druhé při výčtuво вторы́х

druhý: druhá mízaвтора́я мо́лодость

druhý: druhé oči brýleвторы́е глаза́

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х

dvakrát: dvakrát tolikвдво́е бо́льше, в два ра́за бо́льше

hlas: první/druhý hlasпе́рвый/второ́й го́лос

hlavní: hlavní chod/jídloвторо́е (блю́до)

jídlo: hlavní jídloосновно́е/второ́е блю́до

míza: druhá mízaвтора́я мо́лодость

nic: udělat to jako nicсде́лать в два счёта

obojí: přijímat pod obojíпричаща́ться под обо́ими ви́дами

od, ode: (dva roky) od narození(два го́да) о́троду

osoba: první/druhá/třetí osobaпе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́

podání: první/druhé podáníпе́рвая/втора́я пода́ча

podobojí: přijímat podobojíпричаща́ться под обо́ими ви́дами

poklepat: poklepat dvakrát myšíщёлкнуть мы́шью два ра́за

pokulhávat: pokulhávat ve všemхрома́ть на о́бе но́ги

stupeň: práv. soud prvního/druhého stupněсуд пе́рвой/второ́й инста́нции

valivý: fyz. valivé třeníтре́ние каче́ния, тре́ние второ́го ро́да

vedlejší: přen. hrát vedlejší úlohuбыть на вторы́х роля́х

z, ze: svědectví z druhé rukyсве́дения из вторы́х рук

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Два плюс два равня́ется четы́ре.

celá: dvě celé pět (desetin) 2,5две це́лых пять деся́тых

den: za 14 dnůче́рез две неде́ли

dítě: Mají dvě děti.У них дво́е дете́й.

dlouhý: dva metry dlouhýдлино́й в два ме́тра

dvoje: dvoje rukaviceдве па́ры перча́ток

dvojka: dvojky velikost poprsíвторо́й разме́р груди́

chod: druhý chodвторо́е

krát: pokoj dva krát dva metryко́мната два на два ме́тра

měřit: Postel měří dva metry.Длина́ крова́ти два ме́тра.

měsíc: dvakrát za měsícдва ра́за в ме́сяц

měsíčně: jednou/dvakrát měsíčněоди́н раз/два ра́за в ме́сяц

minus: pět minus dvaпять ми́нус два

mladší: Je o dva roky mladší než já.Он на два го́да моло́же меня́.

mocnina: druhá/třetí mocninaвтора́я/тре́тья сте́пень

násobit: násobit pět dvěmaумножа́ть пять на два

o: o dva roky staršíна два го́да ста́рше

osoba: stůl pro dvě osobyстол на двои́х

patro: první patroвторо́й эта́ж

plus: Dva plus tři je pět.Два плюс три бу́дет пять.

podmíněně: Dostal dva roky podmíněně.Получи́л два го́да усло́вно.

pokoj: dvoulůžkový pokoj v hoteluдвухме́стный но́мер, но́мер на двои́х

postoupit: postoupit do druhého ročníkuперейти́ на второ́й курс