Hlavní obsah

второ́е

Podstatné jméno, rod střední-о́го

  • druhé jídlo, hlavní chodЧто зака́жете на второ́е?Co si dáte jako hlavní jídlo?

Vyskytuje se v

два́жды: как два́жды дваjak facka, jako že jedna a jedna jsou dvě naprosto jasné

дво́е: за двои́хza dva

дыха́ние: второ́е дыха́ниеdruhý dech

о́ба: смотре́ть в о́баpozorně se dívat, mít oči na stopkách

рука́: из вторы́х рукz druhé ruky

сапоги́: два сапога́ па́раti se hledali, až se našli, jsou jeden jako druhý, vrána k vráně sedá

фиг: фи́га (с) дваto zrovna, leda hovno, hovor. celý nakřivo

хрома́ть: хрома́ть на о́бе но́гиkulhat na obě nohy, mít spoustu nedostatků

эта́ж: в два этажа́dvouposchoďový

ли́шний: два рубля́ с ли́шнимdva rubly a něco

мо́лодость: втора́я мо́лодостьdruhá míza

пере́ть: пере́ть на свои́х двои́хjít po svých

рождество́: второ́й день Рождества́druhý svátek vánoční, svátek sv. Štěpána

роль: быть на вторы́х роля́хpřen. hrát druhé housle

су́тки: дво́е су́токosmačtyřicet hodin, dva dny a dvě noci

верну́ться: Верну́сь часа́ че́рез два.Vrátím se asi za dvě hodiny.

второ́е: Что зака́жете на второ́е?Co si dáte jako hlavní jídlo?

второ́й: во-вторы́хza druhé při výčtu

за́втрак: второ́й за́втракsvačina, přesnídávka

мно́жить: мно́жить пять на дваnásobit pět dvěma

мо́жно: Мо́жно сде́лать в два дня.Dá se to udělat za dva dny.

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt na dva

ста́рше: Он ста́рше меня́ на два го́да.Je o dva roky starší než já.

тре́тья: две тре́тьихdvě třetiny

умно́жить: умно́жить два на три(vynásobit) dva krát tři

ход: два часа́ хо́дуdvě hodiny chůze

ширина́: прохо́д ширино́й два ме́трa2 metr široký průchod

два: в два счётаraz dva, jedna dvě velice rychle

ка́пля: Похо́жи как две ка́пли воды́.Jsou si podobni jako vejce vejci.

оста́ться: оста́ться в кла́ссе на второ́й годopakovat ročník

све́чка: жечь све́чку с обо́их концо́вpálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychle

сгора́ть: На нём о́бувь сгора́ет в два ме́сяца.Jeho boty jsou po dvou měsících na vyhození.

скупо́й: Скупо́й пла́тит два́жды.Laciné, dvakrát placené.

сойти́сь: Сошли́сь два борца́.Soupeřili dva zápasníci.

ум: Ум хорошо́, а два лу́чше.Víc hlav víc ví.

хвата́ться: обе́ими рука́ми хвата́ться за чтоbrát všemi deseti co

druhý: во вторы́хza druhé při výčtu

dva, dvě: есть/рабо́тать за двои́хjíst/pracovat za dva

dvakrát: вдво́е бо́льше, в два ра́за бо́льшеdvakrát tolik

hlas: пе́рвый/второ́й го́лосprvní/druhý hlas

hlavní: второ́е (блю́до)hlavní chod/jídlo

jídlo: основно́е/второ́е блю́доhlavní jídlo

míza: втора́я мо́лодостьdruhá míza

nic: сде́лать в два счётаudělat to jako nic

obojí: причаща́ться под обо́ими ви́дамиpřijímat pod obojí

od, ode: (два го́да) о́троду(dva roky) od narození

osoba: пе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́první/druhá/třetí osoba

pod, pode: причаща́ться под обо́ими ви́дамиpřijímat pod obojí (způsobou)

podání: пе́рвая/втора́я пода́чаprvní/druhé podání

podobojí: причаща́ться под обо́ими ви́дамиpřijímat podobojí

poklepat: щёлкнуть мы́шью два ра́заpoklepat dvakrát myší

pokulhávat: хрома́ть на о́бе но́гиpokulhávat ve všem

stupeň: суд пе́рвой/второ́й инста́нцииpráv. soud prvního/druhého stupně

valivý: тре́ние каче́ния, тре́ние второ́го ро́даfyz. valivé tření

vedlejší: быть на вторы́х роля́хpřen. hrát vedlejší úlohu

z, ze: све́дения из вторы́х рукsvědectví z druhé ruky

být: Два плюс два равня́ется четы́ре.Dvě a dvě jsou čtyři.

celá: две це́лых пять деся́тыхdvě celé pět (desetin) 2,5

den: че́рез две неде́лиza 14 dnů

dítě: У них дво́е дете́й.Mají dvě děti.

dlouhý: длино́й в два ме́траdva metry dlouhý

dvoje: две па́ры перча́токdvoje rukavice

hračka: Э́то о́чень про́сто/пустя́к., Э́то про́сто как два па́льца об асфа́льт.To je hračka.

chod: второ́еdruhý chod

krát: ко́мната два на два ме́траpokoj dva krát dva metry

krátit: сокраща́ть дробь на́ дваkrátit zlomek dvěma

měřit: Длина́ крова́ти два ме́тра.Postel měří dva metry.

měsíc: два ра́за в ме́сяцdvakrát za měsíc

minus: пять ми́нус дваpět minus dva

mladší: Он на два го́да моло́же меня́.Je o dva roky mladší než já.

mocnina: втора́я/тре́тья сте́пеньdruhá/třetí mocnina

násobit: умножа́ть пять на дваnásobit pět dvěma

o: на два го́да ста́ршеo dva roky starší

opakovat: оста́ться на второ́й годopakovat třídu/ročník

patro: второ́й эта́жprvní patro

plus: Два плюс три бу́дет пять.Dva plus tři je pět.

podmíněně: Получи́л два го́да усло́вно.Dostal dva roky podmíněně.

pokoj: двухме́стный но́мер, но́мер на двои́хdvoulůžkový pokoj v hotelu

postoupit: перейти́ на второ́й курсpostoupit do druhého ročníku

první: второ́й эта́жprvní poschodí

půl: оди́н/два с полови́нойjeden/dva a půl

raz: раз, два, триraz, dva, tři

ročník: оста́ться на второ́й годopakovat ročník

role: роль второ́го пла́наvedlejší role

rovnat se: Три плюс два равня́ется пять.Tři plus dvě se rovná pět.

rozdělit: раздели́ть на две гру́ппыrozdělit do dvou skupin

rozříznout: разре́зать что на две полови́ныrozříznout co na dvě poloviny

třída: ваго́н пе́рвого/второ́го кла́ссаvagón první/druhé třídy

vystřídat: вы́йти на заме́ну кому во второ́м та́ймеsport. vystřídat koho ve druhém poločase

za: два ра́за в деньdvakrát za den

zamknout: запере́ть на два поворо́таzamknout na dva západy

západ: запере́ть на два оборо́та ключа́zamknout na dva západy

zápis: за́пись на второ́й курсzápis do druhého ročníku na VŠ

čtrnáct: че́рез две неде́лиza čtrnáct dní

dech: обрести́ второ́е дыха́ниеchytit druhý dech

deset: брать что обе́ими рука́миbrát co všemi deseti bez váhání

dopředu: шаг вперёд, два шага́ наза́дjeden krok dopředu, dva kroky vzad

facka: про́ще па́реной ре́пы, про́сто как два́жды дваjednoduché jako facka

hrdlička: как два голу́бкаjako dvě hrdličky

chytit: обрести́ второ́е дыха́ниеchytit druhý dech

jen: У меня́ то́лько две руки́.Mám jen jedny ruce.

jíst: есть за двои́хjíst za dva

kolej: отодви́нуть на второ́й планodsunout na vedlejší kolej

kulhat: хрома́ть на о́бе но́гиkulhat na obě nohy

navlas: Они́ как две ка́пли воды́.Jsou navlas stejní.

podobný: Они́ (похо́жи друг на дру́га) как две ка́пли воды́.Jsou si podobní jako vejce vejci.

rychle: Два́жды даёт (тот), кто бы́стро даёт.Kdo rychle dává, dvakrát dává.