Hlavní obsah

ум

Podstatné jméno, rod mužský-а́

  1. без ума́ от кого/чего hovor.bez sebe, blázen do koho/čeho do baletu ap., být nadšen čím
  2. В уме́ ли ты? hovor.Máš rozum?, Jsi normální?
  3. до ума́ довести́ что hovor.dovést do zdárného konce co
  4. за ум взя́ться vzít rozum do hrsti
  5. не в своём уме́ hovor.zbláznit se, pominout se, zešílet
  6. прийти́ на ум napadnout, přijít na mysl
  7. сходи́ть с ума́ přicházet o rozum, bláznit
  8. свести́ с ума́ кого hovor.poplést hlavu komu, pobláznit koho
  9. ума́ не приложу́ hovor.nejde mi na rozum, nemohu pochopit co, nevím

Vyskytuje se v

непостижи́мый: Э́то уму́ непостижи́мо.Nad tím zůstává rozum stát.

пала́та: у́ма пала́та у когоchytrá hlavička, moudrá hlava, hlava otevřená kdo

повреди́ться: повреди́ться в уме́zbláznit se, přijít o rozum, pomást se

приложи́ть: ума́ не приложу́nejde mi na rozum, nedovedu pochopit

сойти́: сойти́ с ума́zbláznit se, přijít o rozum

учи́ть: учи́ть уму́-ра́зуму когоkárat, hubovat koho, domlouvat komu

бра́ться: бра́ться за умdostávat rozum

здра́вый: здра́вый умzdravý rozum

о́стрый: о́стрый умbystrý rozum

реши́ться: реши́ться ума́přijít o rozum, zbláznit se

наста́вить: наста́вить на́ умpřivést k rozumu

mozek: odliv mozkůуте́чка мозго́в/умо́в

přijít: přijít k rozumuвзя́ться за ум, образуми́ться

blbnout: Co blbneš!Ты что, с ума́ сошёл?

co: Co blázníš?Ты чего́?, Ты с ума́ сошёл?

hrabat: Už mi z toho hrabe.У меня́ уже́ ум за ра́зум захо́дит.

inteligence: přirozená inteligenceприро́дный ум

nepochopitelný: To je naprosto nepochopitelné!Уму́ непостижи́мо!

paf: Je z ní celý paf.Он без ума́ от неё.

počítat: počítat zpaměti/na prstechсчита́ть в уме́/по па́льцам

pominout se: Ty ses pominul!Ты сошёл с ума́!, Ты помеша́лся!

postižený: mentálně postiženýу́мственно отста́лый (челове́к), hovor. повреждённый в уме́

připravit: připravit o rozum kohoсвести́ с ума́ кого

těžkopádný: těžkopádné myšleníнеповоро́тливый ум

zbláznit se: Zbláznil ses?Ты с ума́ сошёл?, Ты чего́?

zešílení: To je k zešílení.От э́того с ума́ мо́жно сойти́.

bedna: Ruplo mu v bedně.У него́ кры́ша пое́хала., Он рехну́лся (с ума́).

blázen: Je do ní blázen.Он без ума́ от неё.

bláznit: Co blázníš?Ты что, с ума́ сошёл?

co: Co na srdci, to na jazyku.Что на уме́, то и на языке́.

hlava: počítat z hlavyсчита́ть в уме́

chytře: Jde na to chytře.Он с умо́м подхо́дит к де́лу.

k, ke, ku: přijít k rozumuвзя́ться за ум

rapl: Chytil ho rapl.Он с ума́ спя́тил.

rozum: Máš ty vůbec rozum?Ты с ума́ сошёл!, Ты в своём уме́?

rozum: Nejde mi to na rozum.У меня́ э́то не укла́дывается в голове́., Ума́ не приложу́.

smysl: být při smyslechбыть в здра́вом уме́

višně: Ty jsi spadl z višně!Ты с пе́чки свали́лся!, Ты не тро́нулся умо́м?

zbláznění: Je to k zbláznění.С ума́ сойти́.

zůstávat: Nad tím zůstává rozum stát.Э́то уму́ не постижи́мо.