Hlavní obsah

jak

Příslovce

  1. (v otázce na způsob, míru) какjak dlouho?как до́лго?, ско́лько вре́мени?Jak se jmenuješ?Как тебя́ зову́т?Jak se máš?Как (твои́) дела́?, Как пожива́ешь?Jak je vysoký?Како́го он ро́ста?Jak to mám vědět?Отку́да мне знать?
  2. (řečnická otázka) коне́чноhovor. ка́к же, разуме́ется
  3. (přirovnání, omezení, způsob) какLije jak z konve.Льёт как из ведра́.
  4. hovor.(který) как, кото́рый

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

tak: jak - taki и, как - так

dařit se: Jak se Vám daří?Как дела́?, Как (вы) живёте?

který: jak kterýпо ра́зному

po: růst jak houby po deštiрасти́ как грибы́ по́сле дождя́

po: jak po másleкак по ма́слу

troky: blbý jak trokyтупо́й как дрова́

výše: jak je výše uvedenoкак упомя́нуто вы́ше

cítit se: Jak se cítíte?Как вы себя́ чу́вствуете?, Как ва́ше самочу́вствие?

dělat: Dělej, jak chceš.Де́лай, как хо́чешь.

dívat se: Jak se na to díváš?Как ты смо́тришь э́то де́ло?

dopadnout: Jak to dopadlo?Чем э́то ко́нчилось?

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?Как мне добра́ться до вокза́ла?

dostat se: Jak jsem se sem dostal?Как я сюда́ попа́л?

fajn: Jak se máš? Fajn!Как дела́? Хорошо́!

hulit: Hulí jak fabrika.Он ды́мит как труба́.

jak to: Nepřijde. Jak to nepřijde?Он не придёт. Как так не придёт?

jednat: Jak to se mnou jednáš?А как ты со мно́й поступа́ешь?

jinak: Jak se jinak máte?Как вам вообще́ живётся?

jít: Jak to jde?Как (обстои́т) де́ло?, Как дела́?

jmenovat se: Jak se jmenujete?Как вас зову́т?

kakabus: tvářit se jak kakabusсмотре́ть бирюко́м

libo: Jak je libo.Как вам уго́дно.

mít se: Jak se máš?Как ты?, Как твои́ дела́?

mít se: Jak se máte?Как дела́?, Как пожива́ете?

odměnit se: Jak se vám mohu odměnit?Как я могу́ отблагодари́ть вас?

pochodit: Jak jste pochodil?Что у вас вы́шло?

pokračovat: Jak pokračuje pátrání?Как идёт рассле́дование?

pominutý: Řehtá se jak pominutý.Хохо́чет как сумасше́дший.

přát si: Jak si přejete.Как вам уго́дно.

předeslat: Jak jsem již předeslal...Как я уже́ упомяну́л...

řehtat se: řehtat se jak kůňржать как ло́шадь

řehtat se: řehtat se jak pominutýхохота́ть как сумасше́дший

starý: Jak je starý?Ско́лько ему́ лет?

velký: Jak jsi velký? vysokýКакого́ ты ро́ста?

vést se: Jak se ti vede?Как (твои́) дела́?, Как пожива́ешь?

vidět: Jak je vidět...Как ви́деть...

vypadat: Jak to vypadá?Как обстои́т де́ло?

vysoký: Jak jsi vysoký?Како́го ты ро́ста?

vyspat se: Jak ses vyspal?Как спало́сь?

bez, beze: chodit jak tělo bez dušeходи́ть как в во́ду опу́щенный

běžící: jak na běžícím pásuкак на конве́йере

dělo: nalitý jak děloпья́ный в ду́пель

dlouhý: Natáhl se jak dlouhý tak široký.Он растяну́лся во весь рост.

chudý: chudý jak kostelní myšбе́ден как церко́вная мышь

makat: makat jak šroubрабо́тать как заведённый

na: Jde to jak na drátkách.Всё идёт как по ма́слу.

pánbůh: jak ho/ji pánbůh stvořilв чём мать родила́

pastva: Jde mu to jak psovi pastva.У него́ де́ло идёт че́рез пень коло́ду.

poleno: Čech jak polenoчех до мо́зга косте́й

praštit: Je to prašť jak uhoď.Что в лоб, что по лбу.

prodávat: Prodávám, jak jsem koupil.Продаю́, за что купи́л.

sedma: zelený jak sedmaкра́ше в гроб кладу́т

slušet: jak se sluší a patříкак сле́дует, как полага́ется

stačit: Jak málo stačí ke štěstí.Как ма́ло для сча́стья на́до.

stvořit: jak ho Pán Bůh stvořilв чём мать родила́

škopek: Má hlavu jak škopek. těžkouУ него́ голова́ как свинцо́м налита́.

tágo: hovor. blbej jak tágoглу́пый как про́бка

tancovat: tancovat, jak kdo pískáhovor. пляса́ть под чью ду́дку

tank: Tady je bordel jak v tanku.Здесь по́лный каварда́к/барда́к.

uhodit: Je to prašť jak uhoď.Хрен ре́дьки не сла́ще., Оди́н чёрт.

umět: Dělej, jak umíš.Де́лай, как зна́ешь.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si i lehne.Что посе́ешь, то и пожнёшь., Как посте́лешь, так и поспи́шь.

vedle: Jsi vedle jak ta jedle!Тут ты не угада́л!

zákon: opilý, jak zákon kážeпья́ный вдре́безги

žít: Jak žiješ?Как дела́?