Hlavní obsah

žít

Vyskytuje se v

dluh: žít na dluhжить в долг

pokoj: žít v míru a pokojiжить в ми́ре и поко́е

domácnost: žít ve společné domácnostiжить одно́й семьёй

hojnost: žít v hojnostiжить в изоби́лии

ilegalita: žít v ilegalitěжить на нелега́льном положе́нии

luxus: žít v luxusuжить в ро́скоши

osaměle: žít osaměleжить обосо́бленно, вести́ одино́кую жизнь

poustevník: žít jako poustevníkжить отше́льником

samota: žít o samotěжить в одино́честве

sen: žít jako ve snuжить как во сне

úspora: žít z úsporжить на сбереже́ния

ústraní: žít v ústraníжить в уедине́нии

vesele: žít veseleвести́ весёлый о́браз жи́зни

vzpomínka: žít ze vzpomínekжить воспомина́ниями

zapít: zapít žalзали́ть го́ре

zdravě: zdravě žítжить здоро́во

čtyři: žít mezi čtyřmi zdmiжить в одино́честве

flinta: hodit flintu do žitaсложи́ть ору́жие

hromádka: žít na hromádce s kýmсожи́тельствовать с кем

poměr: žít si nad poměryжить не по сре́дствам

účet: žít na cizí účetжить за чужо́й счёт

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.С волка́ми жить, по-во́лчьи выть.

z, ze: žít z ruky do ústперебива́ться с хле́ба на квас

žito: hodit flintu do žita vzdát seсложи́ть ору́жие

žito: Seřezali ho jako žito.Ему́ всы́пали по пе́рвое число́.

вы́пить: вы́пить с го́ряzapít žal

долг: жить в долгžít na dluh

нараспа́шку: жить нараспа́шкуžít nevázaným životem

вдали́: жить вдали́ от родны́хžít daleko od příbuzných

вдвоём: жить вдвоёмžít ve dvou

врозь: Супру́ги разошли́сь и живу́т врозь.Manželé se rozešli a žijí odděleně.

го́род: жить за́ городомžít na předměstí

жить: жить за чужо́й счётžít na cizí účet

жить: жить в долгžít na dluh

как: Как (вы) пожива́ете?Jak se máte?, Jak se vám žije?

незави́симо: жить незави́симоsamostatně žít

оди́н: Он живёт оди́н.Žije sám.

одино́ко: жить одино́коžít samotářsky

одино́чка: жить одино́чкойžít osaměle

опуска́ть: опуска́ть ру́киvěšet hlavu, házet flintu do žita, rezignovat

под: жить под Москво́йžít v okolí Moskvy

при́город: жить в при́городеžít na předměstí

спарта́нец: жить спарта́нцемžít jako spartán

чуде́сно: Жить так чуде́сно!Žít je nádherné!

ба́рин: жить ба́риномžít si jako milostpán

жить: жить-пожива́тьspokojeně si žít

перебива́ться: с хле́ба на квас перебива́тьсяžít z ruky do úst

сыр: как сыр в ма́сле ката́тьсяmít se jako prase v žitě, žít si jako v bavlnce