Hlavní obsah

под

Podstatné jméno, rod mužský-а, 6 о по́де/на поду́

Předložka

  1. pod kým/čím koho/co, níže než coрабо́тать под землёйpracovat pod zemíпод одно́й кры́шейpod jednou střechou
  2. v okolí, u, nedalekoжить под Москво́йžít v okolí Moskvyиме́ть под руко́йmít po ruce
  3. pod kým/čím vedením ap.под надзо́ромpod dohledemпопа́сть под судdostat se k soudu, ocitnout se před soudem
  4. na, pro koho/coстрои́тельство под ключstavby na klíč под зало́гna kauci
  5. pod koho/co
  6. před čím časověночь под Но́вый годvečer před Novým rokem
  7. á la, jako, v podobě
  8. proti čemu jako náhradaпод распи́скуproti podpisu

Vyskytuje se v

вздох: под вздохna solar rána ap.

влия́ние: под влия́ниемpod vlivem

вы́веска: под вы́веской чегоpod rouškou, pod zástěrkou čeho

гра́дус: под гра́дусом ктоbýt líznutý/přiopilý/v náladě, být lehce pod vlivem

гребёнка: стричь всех под одну́ гребёнкуměřit stejným metrem, házet do jednoho pytle

давле́ние: под давле́ниемpod (ná)tlakem koho/čeho

каблу́к: под каблуко́м кто у когоpod pantoflem

карау́л: взять под караулzajistit, zatknout

ключ: стро́ить/сдать дом под ключstavět dům na klíč

коне́ц: под коне́цnakonec, v závěru

личи́на: под личи́ной кого/чегоpod maskou, pod zástěrkou

ло́зунг: под ло́зунгомpod heslem

мы́шка: под мы́шкойpod paží nést ap.

напо́р: под напо́ромpod (ná)tlakem koho/čeho

на́тиск: под на́тиском кого/чегоpod nátlakem koho/čeho

нача́ло: под нача́лом кого у когоpod vedením koho

нос: из-под но́са у кого взять/утащи́ть/увести́vzít/sebrat před nosem

оре́х: под оре́х разде́латьpořádně komu vynadat, setřít koho

покро́в: под покро́вомpod rouškou tmy ap.

предло́г: под предло́гомpod záminkou čeho

прикры́тие: под прикры́тиемpod rouškou

серди́тый: под серди́тую ру́куve zlosti, ze vzteku

спуд: под спу́домv šuplíku, ve skrýši schovávat věci ap., pod pokličkou držet nápady ap.

спуд: из-под спу́даze šuplíku, ze skrýše, na světlo vytáhnout co

стра́жа: под стра́жейve vazbě, zadržený

стра́жа: взять под стра́жуuvěznit, zatknout

сукно́: положи́ть под сукно́ чтоodložit na neurčito, uložit k ledu co

фи́рма: под фи́рмойpod rouškou, pod zástěrkou

флаг: под фла́гом чегоpod rouškou čeho

хмелёк: под хмелько́мnachmelený, namazaný, pod parou

шу́ба: под шу́бой(být) zdobený, sypaný, pokrytý čím

эги́да: под эги́дой чегоpod záštitou, pod ochranou zákona, OSN ap.

бок: под бо́комpo ruce

вене́ц: пойти́ под вене́ц с кемjít k oltáři, oženit se, vdát se

возде́йствие: под возде́йствием кого/чегоpůsobením, vlivem koho/čeho

возде́йствие: под возде́йствием (нарко́тиков)pod vlivem (drog)

зака́з: под зака́з/на зака́зna zakázku, na objednávku, na míru

козырёк: сде́лать/взять под козырёкsalutovat

копи́рка: под копи́ркуpřes kopírák

коро́бка: коро́бка из-под сигаре́тkrabička od cigaret

наблюде́ние: под наблюде́нием врача́pod dohledem lékaře

рука́: под руко́йpři ruce, po ruce

рука́: попа́сть под горя́чую ру́куpřijít v nepravou chvíli

седло́: ло́шадь под седло́мosedlaný kůň

ски́петр: под ски́петромpod žezlem, za vlády

скры́ться: скры́ться под псевдони́момpsát pod pseudonymem

бро́ситься: бро́ситься под по́ездskočit pod vlak

бурча́ть: бурча́ть себе́ под носbručet si pod vousy

ве́чер: Пришёл домо́й под ве́чер.Přišel domů k večeru.

висе́ть: Лю́стра виси́т под потолко́м.Lustr visí ze stropu.

власть: быть под чьей вла́стьюbýt pod (nad)vládou/vlivem koho

гипно́з: под гипно́зомv hypnóze, v hypnotickém stavu

гита́ра: петь под гита́руzpívat s kytarou

давле́ние: реши́ться под давле́нием обстоя́тельствrozhodnout se pod tlakem okolností

дикто́вка: писа́ть под дикто́вкуpsát diktát

зало́г: отпусти́ть под зало́гpropustit na kauci

замо́к: храни́ть под замко́мmít pod zámkem

запре́т: быть под запре́томbýt zakázán

из-под: вы́лезти из-под стола́vylézt zpod stolu

из-под: вы́йти из-под его́ влия́нияdostat se z jeho vlivu

изгото́вить: изгото́вить что под зака́зvyrobit co na zakázku

ка́пельница: лежа́ть под ка́пельницейbýt na kapačkách

кома́нда: под кома́ндойpod vedením

контро́ль: вы́йти из-под контро́ляvymknout se kontrole

кры́ша: жить под одно́й кры́шей с кемbydlet pod jednou střechou s kým

нарко́з: под нарко́зомv narkóze

отве́тственность: под ва́шу отве́тственностьna vaši odpovědnost

отко́с: пойти́ под отко́сjít z kopce, jít od desíti k pěti

откры́тый: под откры́тым не́бомpod širým nebem, venku

подверну́ться: подверну́ться по́д рукуdostat se do rukou

подразумева́ться: Под э́тим подразумева́ется...Tím se rozumí/myslí...

подста́вка: подста́вка под пи́воpivní tácek

посади́ть: посади́ть под аре́стuvěznit, zavřít (do vězení)

присмо́тр: быть под присмо́тромbýt pod dohledem

сомне́ние: ста́вить под сомне́ние чтоzpochybňovat co

ста́рость: под ста́ростьve stáří, na stará kolena

угро́за: под угро́зой чегоpod pohrůžkou čeho

башмачо́к: быть под башмачко́м (жены́)být pod pantoflem

бубни́ть: бубни́ть себе́ под носdrmolit si pod nos

во́жжи: Ему́ вожжа́ под хвост попа́ла.Začal jančit/blbnout.