Hlavní obsah

под

Podstatné jméno, rod mužský-а, 6 о по́де/на поду́

Předložka

  1. pod kým/čím koho/co, níže než coрабо́тать под землёйpracovat pod zemíпод одно́й кры́шейpod jednou střechu
  2. v okolí, u, nedalekoжить под Москво́йžít v okolí Moskvyиме́ть под руко́йmít po ruce
  3. pod kým/čím vedením ap.под надзо́ромpod dohledemпопа́сть под судdostat se k soudu, ocitnout se před soudem
  4. na, pro koho/coстрои́тельство под ключstavby na klíč под зало́гna kauci
  5. pod koho/co
  6. před čím časověночь под Но́вый годvečer před Novým rokem
  7. á la, jako, v podobě

Vyskytuje se v

вид: pod záminkou žeпод ви́дом того́ что

влия́ние: pod vlivemпод влия́нием

вы́веска: pod rouškou, pod zástěrkou čehoпод вы́веской чего

гра́дус: být líznutý/přiopilý/v náladě, být lehce pod vlivemпод гра́дусом кто

гребёнка: měřit stejným metrem, házet do jednoho pytleстричь всех под одну́ гребёнку

давле́ние: pod (ná)tlakem koho/čehoпод давле́нием

каблу́к: pod pantoflemпод каблуко́м кто у кого

карау́л: zajistit, zatknoutвзять под караул

ключ: stavět dům na klíčстро́ить/сдать дом под ключ

коне́ц: nakonec, v závěruпод коне́ц

личи́на: pod maskou, pod zástěrkouпод личи́ной кого/чего

ло́жечка: pod žebryпод ло́жечкой

ло́зунг: pod heslemпод ло́зунгом

мы́шка: pod pažíпод мы́шкой

напо́р: pod (ná)tlakem koho/čehoпод напо́ром

на́тиск: pod nátlakem koho/čehoпод на́тиском кого/чего

нача́ло: pod vedením kohoпод нача́лом кого у кого

нос: vzít/sebrat před nosemиз-под но́са у кого взять/утащи́ть/увести́

оре́х: pořádně komu vynadat, setřít kohoпод оре́х разде́лать

покро́в: pod rouškou tmy ap.под покро́вом

предло́г: pod záminkou čehoпод предло́гом

прикры́тие: pod rouškouпод прикры́тием

серди́тый: ve zlosti, ze vztekuпод серди́тую ру́ку

спуд: v šuplíku, ve skrýši schovávat věci ap., pod pokličkou držet nápady ap.под спу́дом

сукно́: odložit na neurčito, uložit k ledu coположи́ть под сукно́ что

фи́рма: pod rouškou, pod zástěrkouпод фи́рмой

флаг: pod rouškou čehoпод фла́гом чего

хмелёк: nachmelený, namazaný, pod parouпод хмелько́м

шу́ба: (být) zdobený, sypaný, pokrytý čímпод шу́бой

эги́да: pod záštitou, pod ochranou zákona, OSN ap.под эги́дой чего

бок: po ruceпод бо́ком

вене́ц: jít k oltáři, oženit se, vdát seпойти́ под вене́ц с кем

возде́йствие: působením, vlivem koho/čehoпод возде́йствием кого/чего

зака́з: na zakázku, na objednávku, na míruпод зака́з/на зака́з

козырёк: salutovatсде́лать/взять под козырёк

коро́бка: krabička od cigaretкоро́бка из-под сигаре́т

кры́ша: bydlet pod jednou střechou s kýmпод одно́й кры́шей с кем

наблюде́ние: pod dohledem lékařeпод наблюде́нием врача́

рука́: při ruce, po ruceпод руко́й

седло́: osedlaný kůňло́шадь под седло́м

ски́петр: pod žezlem, za vládyпод ски́петром

скры́ться: psát pod pseudonymemскры́ться под псевдони́мом

бро́ситься: skočit pod vlakбро́ситься под по́езд

бурча́ть: bručet si pod vousyбурча́ть себе́ под нос

ве́чер: Přišel domů k večeru.Пришёл домо́й под ве́чер.

висе́ть: Lustr visí ze stropu.Лю́стра виси́т под потолко́м.

власть: být pod (nad)vládou/vlivem kohoбыть под чьей вла́стью

гипно́з: v hypnóze, v hypnotickém stavuпод гипно́зом

гита́ра: zpívat s kytarouпеть под гита́ру

дикто́вка: psát diktátписа́ть под дикто́вку

зало́г: propustit na kauciотпусти́ть под зало́г

замо́к: mít pod zámkemхрани́ть под замко́м

запре́т: být zakázánбыть под запре́том

из-под: vylézt zpod stoluвы́лезти из-под стола́

изгото́вить: vyrobit co na zakázkuизгото́вить что под зака́з

кома́нда: pod vedenímпод кома́ндой

отве́тственность: na vaši odpovědnostпод ва́шу отве́тственность

откры́тый: pod širým nebem, venkuпод откры́тым не́бом

под: pracovat pod zemíрабо́тать под землёй

подверну́ться: dostat se do rukouподверну́ться по́д руку

подразумева́ться: Tím se rozumí/myslí...Под э́тим подразумева́ется...

посади́ть: uvěznit, zavřít (do vězení)посади́ть под аре́ст

присмо́тр: být pod dohledemбыть под присмо́тром

угро́за: pod pohrůžkou čehoпод угро́зой чего

башма́к: být pod pantoflemбыть под башма́чком (жены́)

бубни́ть: drmolit si pod nosбубни́ть себе́ под нос

во́жжи: Začal jančit/blbnout. Ему́ вожжа́ под хвост попа́ла.

гора́: zhoršovat se, upadat, jít dolů o situaci ap. идти́ по́д гору

ду́дка: tancovat tak, jak kdo pískáпляса́ть под чью ду́дку

за́навес: na úplném konciпод за́навес

мышь: Všude má své známé.Под ка́ждой кры́шей свои́ мы́ши.

нож: zemřít na (operačním) stole, nepřežít operaciпод ножо́м умере́ть

о́бух: jít na jistou smrtпод о́бух идти́

пола́: prodávat na černo/pod rukouиз под полы́ продава́ть

семь: zamčeno na sedm západůзакры́то под семью́ замка́ми

синя́к: kruhy pod očimaсиняки́ под глаза́ми

со́лнце: najít své místo pod sluncemнайти́ своё ме́сто под со́лнцем

сук: řezat si pod sebou větevсук под собо́й руби́ть

хмель: opilý, v opilostiво хмелю́, под хме́лем кто

hrozba: pod hrozbou čehoпод угро́зой чего

hypnóza: v hypnózeпод гипно́зом

klíč: projekt na klíčпрое́кт под ключ

nebe: pod širým nebemпод откры́тым не́бом

obojí: přijímat pod obojíпричаща́ться под обо́ими ви́дами

вздох: na solarпод вздох

pistole: tlaková pistoleпистоле́т под давле́нием

pod, pode: přijímat pod obojí (způsobou)причаща́ться под обо́ими ви́дами

podobojí: přijímat podobojíпричаща́ться под обо́ими ви́дами

pohled: pohled z jiného úhluвзгляд под други́м угло́м

pohrůžka: pod pohrůžkouпод угро́зой

pseudonym: psát pod pseudonymemскры́ться под псевдони́мом

ruský: potrav. ruské vejceяйцо́ под майоне́зом

skočit: skočit pod vlakбро́ситься под по́езд

stavba: stavba na klíčстрои́тельство под ключ

uvalit: práv. uvalit na koho vazbuзаключи́ть под стра́жу кого

v, ve: mít trochu v hlavě být podnapilýбыть под хмелько́м

vazba: být ve vazběнаходи́ться под аре́стом

velení: pod velením kohoпод чьим нача́лом

záminka: udělat co pod záminkouсде́лать что под предло́гом

záštita: převzít záštitu nad kým/čímвзять под своё покрови́тельство кого/что

doprovod: za klavírního doprovoduпод аккомпанеме́нт роя́ля

dosah: na dosah rukyпод руко́й

hudba: za doprovodu hudbyпод му́зыку

jednat: jednat pod nátlakemде́йствовать под давле́нием

kauce: propustit na kauci kohoотпусти́ть под зало́г кого

lékařský: pod lékařským dohledemпод наблюде́нием врача́

mínit: Co tím míníš?Что ты под э́тим подразумева́ешь?

narkóza: operace v narkózeопера́ция под нарко́зом

nos: mumlat si pod nosбормота́ть себе́ под нос

ocitnout se: octnout se v nebezpečíоказа́ться под угро́зой

opička: mít opičkuбыть под хмелько́м

osvěžit se: osvěžit se sprchouосвежи́ться под ду́шем

plést se: plést se komu pod nohyпу́таться кому под нога́ми

podléhat: podléhat vlivuподпада́ть под влия́ние, поддава́ться влия́нию

podlít: podlít maso vínemобли́ть мя́со вино́м, подли́ть вино́ под мя́со

povídat: povídat si něco pro sebeбормота́ть под но́с

prdel: Je to v prdeli.Де́ло дрянь., Де́ло хрено́во(е)., Всё пошло́ коту́ под хво́ст., Тю-тю.

prohlížet: prohlížet pod mikroskopemрассма́тривать под микроско́пом

propustit: propustit na kauciосвободи́ть под зало́г

před, přede: Vlak mi ujel před nosem.По́езд ушёл из-под но́са.

převalovat: převalovat víno na jazykuперека́тывать вино́ под языко́м

připlést se: připlést se do cestyпопа́сть по́д ноги

přísaha: (vypovídat) pod přísahou(говори́ть) под прися́гой

přiznat se: přiznat se pod nátlakemпризна́ться под напо́ром

přizpůsobit se: Domluvte se, já se vám přizpůsobím.Договори́тесь, я подстро́юсь под вас.

reverz: odejít na reversуйти́ под распи́ску

štír: narodit se ve znamení Štíraроди́ться под знаком Скорпио́на

tácek: pivní tácekбирде́кель, подста́вка под пи́во

trip: být na tripuнаходи́ться под ка́йфом

u: bydlet u Prahyжить под Пра́гой

ujet: Vlak mu ujel před nosem.По́езд ушёл у него́ из-под но́са.

úrok: vypůjčit si peníze na úrokзаня́ть де́ньги под проце́нты

uvalení: práv. uvalení vazbyзаключе́ние под стра́жу

váček: váčky pod očimaмешки́ под глаза́ми

vedení: pod vedenímпод руково́дством

vliv: řízení pod vlivem alkoholuуправле́ние автомоби́лем под возде́йствием алкого́ля

vodovod: voda z vodovoduводопрово́дная вода́, вода́ из под кра́на

všude: Všude má své známé.Под ка́ждой кры́шей свои́ мы́ши.

zpívat: zpívat s kytarouпеть под гита́ру

žebro: dloubnout do žeberтолкну́ть под рёбра

bručet: bručet si pod vousyбурча́ть себе́ под нос

cesta: plést se komu do cestyпу́таться под нога́ми у кого