Hlavní obsah

нача́ло

Podstatné jméno, rod střední

  1. под нача́лом кого у кого hovor.pod vedením koho

Vyskytuje se v

нача́ло: под нача́лом кого у когоpod vedením koho

взять: взять нача́лоzačít, vzniknout

нача́ть: нача́ть с нуля́/азо́вzačít od nuly/píky

положи́ть: положи́ть нача́ло чемуzahájit, za(po)čít co, položit základy čeho

с: Начнём с вас.Začneme od vás.

то́лько: Э́то то́лько нача́ло.To je teprve začátek.

дать: дать нача́ло чемуbýt původcem, být zdrojem čeho

celá: в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́v celou (hodinu)

pro: для нача́ла хва́титpro začátek stačí

tiráda: нача́ть тира́дуspustit tirádu

velení: под чьим нача́ломpod velením koho

začátek: в нача́ле, в пе́рвых пора́хna začátku, v začátcích

bečka: нача́ть бо́чку пи́ваnarazit bečku piva

dát se: нача́ть есть, заня́ться едо́йdát se do jídla

měsíc: в нача́ле/конце́ сле́дующего ме́сяцаzačátkem/koncem příštího měsíce

počátek: в нача́ле чегоna počátku čeho

propást: пропусти́ть нача́ло фи́льмаpropást začátek filmu

rozepsat: нача́ть писа́ть рома́нrozepsat román

spustit: нача́ть произво́дствоspustit výrobu

týden: в нача́ле неде́лиna začátku týdne

zmeškat: пропусти́ть нача́ло сезо́наzmeškat začátek sezóny

od, ode: нача́ть с Ада́маzačít od Adama

píka: нача́ть с азо́вzačít od píky

vysoký: Са́мое вре́мя нача́ть!Je nejvyšší čas začít!

vzít: нача́ть что с друго́го конца́vzít co z jiného konce

začít: нача́ть с кра́сной/но́вой стро́киzačít od nuly/znovu

лихо́й: Лиха́ беда́ нача́ло.Každý začátek je těžký.