Hlavní obsah

začít

Vyskytuje se v

bolet: Začala mne bolet hlava.У меня́ заболе́ла голова́.

od, ode: začít od Adamaнача́ть с Ада́ма

píka: začít od píkyнача́ть с азо́в

vysoký: Je nejvyšší čas začít!Са́мое вре́мя нача́ть!

взять: začít, vzniknoutвзять нача́ло

вступи́ть: nastoupit na trůn, začít panovatвступи́ть на престо́л

зали́ться: začít mluvit jako kniha зали́ться соловьём

нача́ло: začít, zahájit coдать нача́ло чему

нача́ть: začít od nuly/píkyнача́ть с нуля́/азо́в

подня́ть: (po)zvednout zbraň, začít bojovatподня́ть ору́жие

возбуди́ть: začít (soudní) řízení s kýmвозбуди́ть де́ло против кого

поверну́ться: Věc se začala vyvíjet zcela jinak.Де́ло поверну́лось совсе́м ина́че.

пойти́: Začalo pršet.Пошёл дождь.

положи́ть: zahájit, za(po)čít co, položit základy čehoположи́ть нача́ло чему

приня́ться: pustit se do práce, začít pracovatприня́ться за рабо́ту

с: Začneme od vás.Начнём с вас.

сади́ться: Začala jsem držet dietu.Я сади́лась на дие́ту.

старт: začít co взять старт

ты: začít si tykatперейти́ на ты

во́жжи: Začal jančit/blbnout. Ему́ вожжа́ под хвост попа́ла.

поле́зть: začít se plést do cizích věcíполе́зть не в своё де́ло

začít: začít (se)nastat нача́ться, наста́ть, o bouřce ap. подня́ться