Hlavní obsah

вступи́ть

Vyskytuje se v

брак: uzavřít sňatek, oženit se/vdát seвступи́ть в брак

диску́ссия: zapojit se do diskuseвступи́ть в диску́ссию

си́ла: Zákon vstoupil v platnost., Zákon nabyl účinnosti.Зако́н вступи́л в си́лу.

kontakt: navázat kontakt s kýmвступи́ть в конта́кт с кем

uzavřít: uzavřít manželstvíвступи́ть в брак

funkce: nastoupit do funkceвступи́ть в до́лжность

konflikt: dostat se do konfliktu s kýmвступи́ть в конфли́кт с кем

manželství: uzavřít manželstvíвступи́ть в брак

nabýt: nabýt platnostiвойти́/вступи́ть в си́лу/де́йствие

partaj: vstoupit do partajeвступи́ть в па́ртию

řeč: dát se do řečiвступи́ть в разгово́р

stát se: stát se členemстать чле́ном, вступи́ть в соста́в

ujmout se: ujmout se funkceвступи́ть в до́лжность

vstoupit: vstoupit do manželstvíвступи́ть в брак

вступи́ть: nastoupit na trůn, začít panovatвступи́ть на престо́л