Hlavní obsah

vstoupit

Vyskytuje se v

analogový: analogový vstupана́логовый ввод

nezaměstnaný: Nezaměstnaným vstup zakázán.Посторо́нним вход запрещён.

ráčit: Račte vstoupit.Изво́льте войти́.

v, ve: vstoupit v platnostвойти́ в си́лу

volný: vstup volnýвход свобо́дный/беспла́тный

vstup: živý vstup zpravodajskýпрямо́й эфи́р, прямо́е включе́ние

zadarmo, zdarma: vstup zdarmaбеспла́тный вход

klášter: vstoupit do klášteraуйти́ в монасты́рь

loď: vstoupit na loďподня́ться на́ борт корабля́

partaj: vstoupit do partajeвступи́ть в па́ртию

prosím: Prosím, vstupte.Войди́те, пожа́луйста.

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán!Посторо́нним вход воспрещён!

zakázat: Cizím vstup zakázán.Посторо́нним вход запрещён.

vstoupit: Vstupte!Войди́те!