Hlavní obsah

uzavřít

Dokonavé sloveso

  1. (zablokovat průchod) закры́ть, прегради́ть, забаррикади́ровать
  2. (víkem ap.) закры́ть(hermeticky) заката́ть, заку́порить
  3. (dům, dveře ap.) закры́ть, запере́ть
  4. (ujednat) заключи́тьuzavřít sázku/mírзаключи́ть пари́/мирuzavřít manželstvíвступи́ть в брак
  5. (debatu ap.) зако́нчить, заверши́ть, заключи́ть
  6. (vyřadit z provozu) закры́ть, зако́нчить что, прекрати́ть де́ятельность чего

Vyskytuje se v

příměří: uzavřít/porušit příměříзаключи́ть/нару́шить переми́рие

se, si: uzavřít se do své ulityспря́таться в свою́ скорлупу́

dohoda: uzavřít dohoduзаключи́ть догово́р

kontrakt: podepsat/uzavřít/zrušit kontraktподписа́ть/заключи́ть/расто́ргнуть контра́кт

manželství: uzavřít manželstvíвступи́ть в брак

mír: uzavřít/podepsat mírзаключи́ть/подписа́ть мир

obchod: uzavřít obchod s kýmзаключи́ть сде́лку с кем

sázka: uzavřít sázkuзаключи́ть пари́

kruh: Kruh se uzavřel.Круг замкну́лся.

замкну́ться: Kruh se uzavřel., Vše se vyjasnilo.Круг замкну́лся.

переми́рие: uzavřít příměříзаключи́ть переми́рие

брак: uzavřít sňatek, oženit se/vdát seвступи́ть в брак

догово́р: uzavřít smlouvuзаключи́ть догово́р

загс: uzavřít občanský sňatekзарегистри́роваться в за́гсе

заключи́ть: uzavřít smlouvuзаключи́ть догово́р/соглаше́ние

пари́: uzavřít sázkuзаключи́ть пари́

uzavřít: uzavřít manželstvíвступи́ть в брак