Hlavní obsah

se, si

Zájmeno

 1. (osoba jako původce i objekt děje) -сь, -ся(při zdůraznění) себя́uzavřít se do své ulityспря́таться в свою́ скорлупу́
 2. (vyjádření vzájemnosti) -сь, -ся, друг дру́гаMusíme si pomáhat.Мы должны́ помога́ть друг дру́гу.
 3. si (sám sobě) себе́pronajmout si kancelářвзять в аре́нду о́фис
 4. (vyjádření trpného stavu) -сь, -ся
 5. (vyjádření bezděčné činnost) -сь, -ся
 6. (neosobní vyjádření) -сь
 7. (vyjádření kvality) -сь, -ся
 8. (stav vznikající bez vůle) хоте́ться кому
 9. (vyjadřuje účast činitele na ději) -сь, -ся
 10. expr.(vyjadřuje větší intenzitu děje) -сь, -ся
 11. expr.(vyjadřuje větší míru děje) -сь, -ся
 12. se (vyjadřuje dosažení činnosti) -сь, -ся
 13. se (vyjadřuje dosažení intenzívnějšího průběhu) -сь, -ся
 14. se (nad hranici, nad obvyklou míru) -сь, -ся, себя́
 15. se (vyjadřuje započetí děje) -сь, -ся, себя́
 16. se (vyjadřuje vyčerpání ap.) -сь, -ся, себя́
 17. se (vyjadřuje plnou míru děje) -сь, -ся
 18. (jako stálá součást sloves) -сь, -ся
 19. -сь, -ся
 20. (u sloves pohybu) -сь, -ся, собо́й

Vyskytuje se v

bavit se: Чего́ с ним разгова́ривать?Proč se s ním bavit?

hrát si: игра́ть с сестро́йhrát si se sestrou

míč: игра́ть в мячhrát si s míčem

ohlas: найти́ о́ткликsetkat se s ohlasem

panenka: игра́ть в ку́клыhrát si s panenkami

párat se: Не вози́сь ты с э́тим!Nepárej se s tím!

pohrávat si: игра́ть чу́вствами/огнёмpohrávat si s city/ohněm

pochopení: встре́тить по́лное понима́ниеsetkat se s plným pochopením

poradit si: спра́виться с зада́чейporadit si s úkolem

radit se: сове́товаться с врачо́мradit se s lékařem

seznámit se: Познако́мьтесь с ...Seznamte se s ...

smolit: пыхте́ть над уро́камиsmolit se s úlohami

vzít: взять с собо́й кого/чтоvzít koho/co s sebou

zatancovat si: С удово́льствием станцу́ю с ва́ми.Ráda si s vámi zatančím.

oheň: игра́ть с огнёмzahrávat si s ohněm

smířit se: смири́ться пе́ред Бо́гомsmířit se s Bohem

zahrávat si: игра́ть с огнёмzahrávat si s ohněm

влечь: влечь за собо́йpřinášet s sebou, mít za následek

вы́нос: ко́фе на вы́носkáva s sebou

игра́ть: игра́ть с огнёмhrát si s ohněm

встре́титься: встре́титься с тру́дностямиsetkat se s těžkostmi

довести́сь: Мне довело́сь встре́титься с ним.Měl jsem příležitost se s ním setkat.

захвати́ть: Не забу́дь захвати́ть зо́нтик.Nezapomeň s sebou vzít deštník.

ку́кла: игра́ть в ку́клыhrát si s panenkami doslova i přeneseně

перепи́ска: быть в перепи́ске с дру́гомdopisovat si s přítelem

порва́ть: порва́ть с му́жемrozejít se s manželem

расплати́ться: расплати́ться с кредито́рамиvyrovnat se s věřiteli

с: взять с собо́йvzít s sebou

разгова́ривать: Я с ним давно́ не разгова́риваю.Nebavím se s ním už dlouho.

шути́ть: шути́ть с огнёмzahrávat si s ohněm

щит: верну́ться со щито́м/на щите́přen. vrátit se se štítem/na štítě