Hlavní obsah

нача́ло

Podstatné jméno, rod střední

  1. začátek, počátek roku, práce ap.дать нача́ло чемуzačít, zahájit coв нача́леna začátkuс са́мого нача́лаod samého počátkuНепло́хо для нача́ла.Pro začátek to není špatné.брать нача́лоzačínat
  2. začátek, výchozí bod cesty ap.
  3. kniž.(základní) pramen, zdroj
  4. нача́ла základy čeho jazyka, chemie ap.

Podstatné jméno, rod střední

  1. под нача́лом кого у кого hovor.pod vedením koho

Vyskytuje se v

лихо́й: Лиха́ беда́ нача́ло.Každý začátek je těžký.

взять: взять нача́лоzačít, vzniknout

двухты́сячный: в нача́ле двухты́сячных годо́вpo roce 2000, na začátku 21. století

положи́ть: положи́ть нача́ло чемуzahájit, za(po)čít co, položit základy čeho

то́лько: Э́то то́лько нача́ло.To je teprve začátek.

дать: дать нача́ло чемуbýt původcem, být zdrojem čeho

celá: v celou (hodinu)в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́

pro: pro začátek stačíдля нача́ла хва́тит

velení: pod velením kohoпод чьим нача́лом

začátek: na začátku, v začátcíchв нача́ле, в пе́рвых пора́х

měsíc: začátkem/koncem příštího měsíceв нача́ле/конце́ сле́дующего ме́сяца

počátek: na počátku čehoв нача́ле чего

propást: propást začátek filmuпропусти́ть нача́ло фи́льма

samý: od samého počátkuс са́мого нача́ла

týden: na začátku týdneв нача́ле неде́ли

začátek: od začátku do konceс нача́ла до конца́

zmeškat: zmeškat začátek sezónyпропусти́ть нача́ло сезо́на

začátek: Každý začátek je těžký.Лиха́ бе́да нача́ло.