Hlavní obsah

нача́ло

Podstatné jméno, rod střední

  1. под нача́лом кого у кого hovor.pod vedením koho

Vyskytuje se v

нача́ло: pod vedením kohoпод нача́лом кого у кого

взять: začít, vzniknoutвзять нача́ло

нача́ть: začít od nuly/píkyнача́ть с нуля́/азо́в

положи́ть: zahájit, za(po)čít co, položit základy čehoположи́ть нача́ло чему

с: Začneme od vás.Начнём с вас.

то́лько: To je teprve začátek.Э́то то́лько нача́ло.

дать: být původcem, být zdrojem čehoдать нача́ло чему

celá: v celou (hodinu)в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́

pro: pro začátek stačíдля нача́ла хва́тит

tiráda: spustit tiráduнача́ть тира́ду

velení: pod velením kohoпод чьим нача́лом

začátek: na začátku, v začátcíchв нача́ле, в пе́рвых пора́х

bečka: narazit bečku pivaнача́ть бо́чку пи́ва

dát se: dát se do jídlaнача́ть есть, заня́ться едо́й

měsíc: začátkem/koncem příštího měsíceв нача́ле/конце́ сле́дующего ме́сяца

počátek: na počátku čehoв нача́ле чего

propást: propást začátek filmuпропусти́ть нача́ло фи́льма

rozepsat: rozepsat románнача́ть писа́ть рома́н

spustit: spustit výrobuнача́ть произво́дство

týden: na začátku týdneв нача́ле неде́ли

zmeškat: zmeškat začátek sezónyпропусти́ть нача́ло сезо́на

od, ode: začít od Adamaнача́ть с Ада́ма

píka: začít od píkyнача́ть с азо́в

vysoký: Je nejvyšší čas začít!Са́мое вре́мя нача́ть!

vzít: vzít co z jiného konceнача́ть что с друго́го конца́

začít: začít od nuly/znovuнача́ть с кра́сной/но́вой стро́ки

лихо́й: Každý začátek je těžký.Лиха́ беда́ нача́ло.