Hlavní obsah

нача́ть

Dokonavé sloveso-чну́, -чнёшь; на́чал, начала́, на́чало; на́чатый ; нача́в

  1. za(po)čít, zahájit stavbu, učit seнача́ть с нуля́/азо́вzačít od nuly/píky
  2. что чем, с кого/чего začít, uvést co čím lekci opakováním ap.
  3. načít, otevřít krabici mléka ap., začít používat sešit ap.

Vyskytuje se v

взять: взять нача́лоzačít, vzniknout

нача́ло: дать нача́ло чемуzačít, zahájit co

нача́ть: нача́ть с нуля́/азо́вzačít od nuly/píky

положи́ть: положи́ть нача́ло чемуzahájit, za(po)čít co, položit základy čeho

с: Начнём с вас.Začneme od vás.

то́лько: Э́то то́лько нача́ло.To je teprve začátek.

дать: дать нача́ло чемуbýt původcem, být zdrojem čeho

pro: для нача́ла хва́титpro začátek stačí

tiráda: нача́ть тира́дуspustit tirádu

bečka: нача́ть бо́чку пи́ваnarazit bečku piva

dát se: нача́ть есть, заня́ться едо́йdát se do jídla

propást: пропусти́ть нача́ло фи́льмаpropást začátek filmu

rozepsat: нача́ть писа́ть рома́нrozepsat román

spustit: нача́ть произво́дствоspustit výrobu

začátek: с нача́ла до конца́od začátku do konce

zmeškat: пропусти́ть нача́ло сезо́наzmeškat začátek sezóny

od, ode: нача́ть с Ада́маzačít od Adama

píka: нача́ть с азо́вzačít od píky

vysoký: Са́мое вре́мя нача́ть!Je nejvyšší čas začít!

vzít: нача́ть что с друго́го конца́vzít co z jiného konce

začít: нача́ть с кра́сной/но́вой стро́киzačít od nuly/znovu

лихо́й: Лиха́ беда́ нача́ло.Každý začátek je těžký.