Hlavní obsah

дать

Dokonavé slovesoдам, дашь, даст, дади́м, дади́те, даду́т; дай; дал, дала́, да́ло/дало́, да́ли; не́ дал/не да́л, не дала́, не́ дало/не дало́, не́ дали/не да́ли; да́нный; дан, да́на; не́ дан, не дана́, не́ дано/не дано́, не́ даны/не даны́

  1. кого/что кому dát, předat, odevzdat koho/co komu peníze ap.дать о́рден комуudělit vyznamenání komu
  2. poskytnout, udělit, dát k dispozici práci ap.
  3. nechat, umožnit co komuдать согла́сиеdát souhlas komu k čemu, odsouhlasit coдать звоно́кzavolat, zatelefonovat komuдать тре́щинуpuknout, prasknout ve švu ap., rozpadnout se o přátelství ap.дать прика́зdát příkaz, přikázat, nařídit, poručit co komuдать сове́тdát radu, poradit komuдать о́тзывpodat odvolání, odvolat se kam
  4. что кому přen. přinést, dát co komu radost ap.
  5. что кому připravit oběd ap. co komu, uspořádat, zrealizovat koncert, oslavu ap.
  6. hovor.что кому odhadnout koho na kolik, říci, tipnout komu kolik
  7. кому dovolit, dát možnost, umožnit komu co

Dokonavé slovesoдам, дашь, даст, дади́м, дади́те, даду́т; дай; дал, дала́, да́ло/дало́, да́ли; не́ дал/не да́л, не дала́, не́ дало/не дало́, не́ дали/не да́ли; да́нный; дан, да́на; не́ дан, не дана́, не́ дано/не дано́, не́ даны/не даны́

  1. дать знать о ком/чём oznámit co, podat zprávu o kom/čem

Vyskytuje se v

бог: дай бог (ка́ждому)zaplať pánbůh

возмо́жность: дать возмо́жностьdát možnost čeho, umožnit komu co

войти́: не дал войти́, как...nenechal koho ani vejít a hned...

вы́ход: дать вы́ход чемуdát průchod čemu hněvu, radosti ap.

газ: дать газpřidat plyn při jízdě autem

дать: дать знать о ком/чёмoznámit co, podat zprávu o kom/čem

дуб: ду́ба датьnatáhnout bačkory

жар: (за)дать жару́ комуzatopit, dát co proto komu

исхо́д: дать исхо́д чемуdát průchod čemu, nechat projevit co

лещ: дать леща́ кому(pro)plesknout koho, dát facku komu

мах: дать ма́хуnetrefit se, pochybit, splést se

отчёт: дать отчёт в свои́х посту́пкахvysvětlit své chování

прикури́ть: дать прикури́ть комуpodusit koho

пять: Дай пять!Podej mi ruku!

сда́ча: дать сда́чиvrátit/oplatit ránu pěstí bránit se

срок: да́й(те) срокvyčkej(te), dej(te) čas, dej(te) možnost

тре́тий: тре́тьего не да́ноnení třetí možnost, třetí možnost neexistuje

фо́ра: дать фо́ру комуdát fóra/náskok/výhodu při hrách ap.

ша́пка: по ша́пке дать комуdát komu za uši

кля́тва: дать кля́твуpřísahat

нача́ло: дать нача́ло чемуzačít, zahájit co

спра́вка: дать спра́вкуpodat informaci, informovat

аудие́нция: дать аудие́нцию комуpřijmout koho, setkat se s kým

знать: дать знать о себе́ozvat se, dát o sobě vědět

по́вод: дать по́водzavdat příčinu

показа́ние: дать призна́тельные показа́нияpřiznat se

полномо́чие: дать полномо́чиеdát plnou moc komu, zplnomocnit koho

почу́вствовать: дать почу́вствоватьdát pocítit/znát, ukázat

про́мах: дать про́махminout cíl, netrefit

старт: дать стартodstartovat závod ap.

драп: дать дра́пуvzít roha

размышле́ние: дать вре́мя на размышле́ниеdát čas na rozmyšlenou

разъясне́ние: Прошу́ вас дать мне разъясне́ние.Žádám vás, abyste mi podal vysvětlení.

слабина́: дать слабину́ukázat (své) slabé místo

ход: дать ход де́луdát věc do pohybu

bota: сесть в лу́жу, дать ма́хуudělat botu

dát: дать по́вод чемуdát záminku k čemu

impulz: дать толчо́к/сти́мул к чемуdát impulz k čemu

interview: дать интервью́ комуposkytnout komu interview

inzerát: дать/вы́весить объявле́ниеpodat/vyvěsit inzerát

krev: дать кровьdarovat krev

na: дать поня́ть комуdát na srozuměnou

nakládačka: дать кому трёпкуdát komu nakládačku

odkapat: дать воде́ стечь ка́плямиnechat odkapat

podat: дать объявле́ниеpodat inzerát

slib: дать обеща́ние комуdát komu slib

srozuměná: дать поня́ть кому что, поста́вить в изве́стность кого о чёмdát na srozuměnou komu co

ucho: дать в у́хоdát za ucho

v, ve: И дал тя́гу!, И он смы́лся!A byl v tahu!

vzít: (за)дать стрекача́vzít do zaječích

záminka: дать по́вод к чемуdát záminku k čemu

záruka: дать/предоста́вить гара́нтии на чтоposkytnout záruky na co

bakšiš: дать на чайdát bakšiš

bodnout: пришпо́рить (коня́), дать шпо́ры (коню́)bodnout koně do slabin

celibát: дать обе́т безбра́чияsložit slib celibátu

dát se: Он не дал себя́ в оби́ду.Nedal se.

držka: дать кому в мо́рдуdát komu přes držku

instrukce: дать/получи́ть ряд указа́нийdát/dostat řadu instrukcí

krejcar: И копе́йки не даст.Nedá ani krejcar.

nářez: (за)дать по́рку комуdát komu pořádný nářez

náskok: дать фо́ру комуdát náskok komu

nechat: Да́йте мне договори́ть.Nechte mě domluvit.

odpískat: дать фина́льный свисто́кodpískat konec zápasu

odpovědět: дать определённый отве́тpřesně odpovědět

podnět: дать по́вод к чемуdát podnět k čemu

podstrčit: дать взя́ткуpodstrčit úplatek

popud: дать толчо́к для чегоdát popud k čemu

popustit: дать во́лю чему, отпусти́ть во́жжи кому/чемуpopustit uzdu čemu

praštit: дать по спине́praštit do zad

přesvědčit se: дать себя́ уговори́тьnechat se přesvědčit

půjčka: дать взаймы́, вы́дать ссу́дуposkytnout půjčku

rada: дать кому хоро́ший сове́тdát komu dobrou radu

rozhovor: дать кому интервью́poskytnout komu rozhovor

rozmyšlená: дать вре́мя на размышле́ниеdát čas na rozmyšlenou

spropitné: дать чаевы́е официа́нтуdát číšníkovi spropitné

šach: дать шах (королю́)dát šach (králi)

šlápnout: дать га́зуšlápnout na plyn

udělit: дать о́рден кому, награди́ть когоudělit vyznamenání komu

uhnout: дать доро́гу комуuhnout z cesty

úkol: дать поруче́ние комуuložit úkol komu

ustoupit: Да́йте пройти́!Ustupte!

uvolnit: дать/освободи́ть доро́гу комуuvolnit cestu komu

var: прокипяти́ть, дать прокипе́тьnechat přejít varem

vědět: дать знать о себе́dát o sobě vědět

věno: дать что в прида́ноеdát co věnem

výkupné: дать вы́купzaplatit výkupné

бара́шек: бара́шка в бума́жке датьdát úplatek

vyznamenání: дать о́рден комуudělit vyznamenání komu

zpátečka: дать за́дний ходzařadit zpátečku

čestný: дать че́стное сло́воdát čestné slovo

koš: Она́ дала́ ему́ отста́вку.Dala mu košem.

kramle: дать тя́гуvzít kramle

krk: Я дам го́лову на отсече́ние, что...Dám na to krk, že...

nastavit: подста́вить но́гу, дать подно́жкуnastavit nohu

noha: дать тя́гу, взять но́ги в ру́киvzít nohy na ramena

oheň: дать ру́ку на отсече́ние за кого/чтоdát za koho/co ruku do ohně