Hlavní obsah

úkol

Vyskytuje se v

neodkladný: neodkladný úkolуда́рное зада́ние

nevyřešený: nevyřešený úkolнерешённое зада́ние

plnění: plnění úkoluвыполне́ние зада́ния

poradit si: poradit si s úkolemспра́виться с зада́чей

prvořadý: prvořadý úkolперве́йшая зада́ча

sedět: sedět nad úkolyсиде́ть за уро́ками

správný: správné řešení úkoluпра́вильное реше́ние зада́чи

stát: stát před problémem/úkolemстоя́ть пе́ред пробле́мой/зада́нием

дома́шний: дома́шнее зада́ниеdomácí úkol

зада́ние: дома́шнее зада́ниеdomácí úkol

ко́е-ка́к: уро́ки пригото́влены ко́е-ка́кledabyle udělané úkoly

специа́льный: специа́льное зада́ниеspeciální úkol velmi důležitý

уро́к: гото́вить уро́ки/сиде́ть за уро́камиdělat úkoly