Hlavní obsah

úkol

Vyskytuje se v

neodkladný: neodkladný úkolуда́рное зада́ние

nevyřešený: nevyřešený úkolнерешённое зада́ние

plnění: plnění úkoluвыполне́ние зада́ния

poradit si: poradit si s úkolemспра́виться с зада́чей

prvořadý: prvořadý úkolперве́йшая зада́ча

sedět: sedět nad úkolyсиде́ть за уро́ками

správný: správné řešení úkoluпра́вильное реше́ние зада́чи

stát: stát před problémem/úkolemстоя́ть пе́ред пробле́мой/зада́нием

дома́шний: domácí úkolдома́шнее зада́ние

зада́ние: domácí úkolдома́шнее зада́ние

ко́е-ка́к: ledabyle udělané úkolyуро́ки пригото́влены ко́е-ка́к

специа́льный: speciální úkol velmi důležitýспециа́льное зада́ние

уро́к: dělat úkolyгото́вить уро́ки/сиде́ть за уро́ками

úkol: domácí úkolдома́шнее зада́ние, дома́шка, уро́к