Hlavní obsah

дать

Dokonavé slovesoдам, дашь, даст, дади́м, дади́те, даду́т; дай; дал, дала́, да́ло/дало́, да́ли; не́ дал/не да́л, не дала́, не́ дало/не дало́, не́ дали/не да́ли; да́нный; дан, да́на; не́ дан, не дана́, не́ дано/не дано́, не́ даны/не даны́

  1. кого/что кому dát, předat, odevzdat koho/co komu peníze ap.дать о́рден комуudělit vyznamenání komu
  2. poskytnout, udělit, dát k dispozici práci ap.
  3. nechat, umožnit co komuдать согла́сиеdát souhlas komu k čemu, odsouhlasit coдать звоно́кzavolat, zatelefonovat komuдать тре́щинуpuknout, prasknout ve švu ap., rozpadnout se o přátelství ap.дать прика́зdát příkaz, přikázat, nařídit, poručit co komuдать сове́тdát radu, poradit komuдать о́тзывpodat odvolání, odvolat se kam
  4. что кому přen. přinést, dát co komu radost ap.
  5. что кому připravit oběd ap. co komu, uspořádat, zrealizovat koncert, oslavu ap.
  6. hovor.что кому odhadnout koho na kolik, říci, tipnout komu kolik
  7. кому dovolit, dát možnost, umožnit komu co

Dokonavé slovesoдам, дашь, даст, дади́м, дади́те, даду́т; дай; дал, дала́, да́ло/дало́, да́ли; не́ дал/не да́л, не дала́, не́ дало/не дало́, не́ дали/не да́ли; да́нный; дан, да́на; не́ дан, не дана́, не́ дано/не дано́, не́ даны/не даны́

  1. дать знать о ком/чём oznámit co, podat zprávu o kom/čem

Vyskytuje se v

бог: дай бог (ка́ждому)zaplať pánbůh

возмо́жность: дать возмо́жностьdát možnost čeho, umožnit komu co

войти́: не дал войти́, как...nenechal koho ani vejít a hned...

вы́ход: дать вы́ход чемуdát průchod čemu hněvu, radosti ap.

газ: дать газpřidat plyn při jízdě autem

дать: дать знать о ком/чёмoznámit co, podat zprávu o kom/čem

дуб: ду́ба датьnatáhnout bačkory

жар: (за)дать жару́ комуzatopit, dát co proto komu

исхо́д: дать исхо́д чемуdát průchod čemu, nechat projevit co

лещ: дать леща́ кому(pro)plesknout koho, dát facku komu

мах: дать ма́хуnetrefit se, pochybit, splést se

отчёт: дать отчёт в свои́х посту́пкахvysvětlit své chování

прикури́ть: дать прикури́ть комуpodusit koho

пять: Дай пять!Podej mi ruku!

сда́ча: дать сда́чиvrátit/oplatit ránu pěstí bránit se

срок: да́й(те) срокvyčkej(te), dej(te) čas, dej(te) možnost

тре́тий: тре́тьего не да́ноnení třetí možnost, třetí možnost neexistuje

фо́ра: дать фо́ру комуdát fóra/náskok/výhodu při hrách ap.

ша́пка: по ша́пке дать комуdát komu za uši

кля́тва: дать кля́твуpřísahat

нача́ло: дать нача́ло чемуzačít, zahájit co

спра́вка: дать спра́вкуpodat informaci, informovat

аудие́нция: дать аудие́нцию комуpřijmout koho, setkat se s kým

знать: дать знать о себе́ozvat se, dát o sobě vědět

по́вод: дать по́водzavdat příčinu

показа́ние: дать призна́тельные показа́нияpřiznat se

полномо́чие: дать полномо́чиеdát plnou moc komu, zplnomocnit koho

почу́вствовать: дать почу́вствоватьdát pocítit/znát, ukázat

про́мах: дать про́махminout cíl, netrefit

старт: дать стартodstartovat závod ap.

драп: дать дра́пуvzít roha

размышле́ние: дать вре́мя на размышле́ниеdát čas na rozmyšlenou

разъясне́ние: Прошу́ вас дать мне разъясне́ние.Žádám vás, abyste mi podal vysvětlení.

слабина́: дать слабину́ukázat (své) slabé místo

ход: дать ход де́луdát věc do pohybu

бара́шек: бара́шка в бума́жке датьdát úplatek