Hlavní obsah

газ

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. plyn plynná látka
  2. hovor.plyn o plynovém vařiči ap.гото́вить на га́зе/га́зуvařit na plynu na plynovém vařiči

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. дать газ hovor.přidat plyn při jízdě autem

Podstatné jméno, rod mužský

  • text.tyl látka

Vyskytuje se v

грему́чий: грему́чий газvýbušný/třaskavý plyn

ине́ртный: ине́ртные га́зыinertní plyny

уга́рный: уга́рный газoxid uhelnatý, kysličník uhelnatý

древе́сный: древе́сный газdřevní plyn

вдави́ть: вдави́ть педа́ль га́заsešlápnout plynový pedál

выхлопно́й: выхлопны́е га́зыvýfukové plyny

ideální: идеа́льный газfyz. ideální plyn

inertní: ине́ртные га́зыinertní plyny

plyn: слезоточи́вый/боево́й газslzný/bojový plyn

plynový: педа́ль га́заplynový pedál auta

přírodní: приро́дный газpřírodní plyn

rajský: веселя́щий газchem.,med. rajský plyn

třaskavý: грему́чий газtřaskavý plyn

uhelnatý: окси́д углеро́да, уга́рный газoxid uhelnatý

uhličitý: углеки́слый газ, двуо́кись углеро́даoxid uhličitý

výfukový: выхлопны́е га́зыvýfukové plyny

vzácný: благоро́дные га́зыchem. vzácné plyny

zemní: приро́дный газgeol. zemní plyn

emise: вы́бросы углеки́слого га́заemise oxidu uhličitého

hořlavý: горю́чий газhořlavý plyn

pedál: нажа́ть на педа́ль га́заsešlápnout plynový pedál

přidat: приба́вить газ(у)přidat plyn

rozvést: провести́ газ/водопрово́д/электри́чествоrozvést plyn/vodu/elektřinu

rozvod: распределе́ние га́за, газораспределе́ниеrozvod plynu

sešlápnout: вдави́ть педа́ль га́заsešlápnout plyn

šlápnout: дать га́зуšlápnout na plyn

ubrat: сба́вить газubrat plyn

únik: уте́чка га́за/тепла́únik plynu/tepla

zavedení: проведе́ние га́заzavedení plynu

zavést: провести́ газ/телефо́нzavést plyn/telefon

zplodina: выхлопны́е га́зыvýfukové zplodiny

газ: дать газpřidat plyn při jízdě autem