Hlavní obsah

přidat

Dokonavé sloveso

  1. (dát navíc) доба́вить, доложи́ть, прида́ть чтоpřidat po koncertě přídavekспеть на бисpřidat hnojivoудо́бритьpřidat přísady ochutitдоба́вить спе́цииMůžu si přidat?Мо́жно доба́вки?
  2. (zvětšit, znásobit) приба́вить что чего, увели́чить(teplotu, rychlost ap.) подда́ть чтоpřidat plynприба́вить газ(у)
  3. (zvýšit plat) доба́вить, приба́витьhovor. (pětikorunu ap.) прики́нуть что чегоpřidat k platu komuповы́сить зарпла́ту кому

Vyskytuje se v

krok: přidat do krokuприба́вить шагу́, уско́рить шаг

plyn: přidat plynприба́вить газ(у), газану́ть

přidat se: med. Přidalo se krvácení.Доба́вилось кровотече́ние.

přidat se: přidat se cestouприсоедини́ться по доро́ге

přidat se: přidat se ke hřeвключи́ться в игру́