Hlavní obsah

krok

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb nohou) шагnebezpečí na každém krokuопа́сность на ка́ждом шагу́ustoupit o krokотступи́ть на шагkrok vzadшаг наза́д
  2. (způsob chůze) шаг, похо́дка
  3. (taneční) шаг, паvalčíkový krokпа ва́льса
  4. (chůze koně) шаг
  5. (tempo) шагpřidat do krokuприба́вить шагу́, уско́рить шагzpomalit krokзаме́длить шаг
  6. (délka kroku) шагJe to jen pár kroků.Э́то в двух шага́х отсю́да.
  7. (čin, akce) шаг, посту́пок, ходneuvážený krokнеобду́манный шагučinit příslušné krokyпредприня́ть необходи́мые ме́ры/шаги́

Vyskytuje se v

chybný: chybný krokневе́рный шаг

jít: jít krokemшага́ть

pomalý: pomalým krokemме́дленным ша́гом

postoupit: postoupit o krokшагну́ть

postoupit: Jednání nepostoupila ani o krok.Перегово́ры не продви́нулись вперёд ни на шаг.

učinit: učinit nezbytné krokyпредприня́ть необходи́мые шаги́/ме́ры

dopředu: jeden krok dopředu, dva kroky vzadшаг вперёд, два шага́ наза́д

držet: držet krok s kýmидти́ в но́гу с кем

kupředu: Kupředu, zpátky ni krok!Вперёд, ни ша́гу наза́д!

mílový: postupovat (kupředu) mílovými krokyпродвига́ться (вперёд) гига́нтскими шага́ми

přidat: přidat do kroku zrychlitприба́вить шагу́

srovnat: srovnat krok s kýmподстро́иться под чей шаг

идти́: идти́ в ногу́ с кем(u)držet krok s kým

мужско́й: мужска́я похо́дкаmužný krok

нога́: идти́ в но́гу с кем/чемdržet krok s kým/čím

поро́г: переступи́ть (че́рез) поро́гpřekročit práh/Rubikon, přen. udělat rozhodující krok

шаг: в двух-трёх шага́хpár kroků, velmi blízko

шага́ть: шага́ть (нога́) в но́гу с кемdržet krok s kým

два: в двух шага́хpár kroků odsud velice blízko

отступи́ть: отступи́ть на шагustoupit o krok

приба́вить: приба́вить ша́гуpřidat do kroku

риско́ванный: риско́ванный шагriskantní krok

шаг: Ни шагу́ да́льше!Už ani krok!

си́день: си́днем сиде́тьnevycházet ani na krok, nevystrčit ani nos

ступи́ть: Без него́ шагу́ ступи́ть не мо́жет.Bez něj neudělá ani krok.