Hlavní obsah

krok

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb nohou) шагnebezpečí na každém krokuопа́сность на ка́ждом шагу́ustoupit o krokотступи́ть на шагkrok vzadшаг наза́д
  2. (způsob chůze) шаг, похо́дка
  3. (taneční) шаг, паvalčíkový krokпа ва́льса
  4. (chůze koně) шаг
  5. (tempo) шагpřidat do krokuприба́вить шагу́, уско́рить шагzpomalit krokзаме́длить шаг
  6. (délka kroku) шагJe to jen pár kroků.Э́то в двух шага́х отсю́да.
  7. (čin, akce) шаг, посту́пок, ходneuvážený krokнеобду́манный шагučinit příslušné krokyпредприня́ть необходи́мые ме́ры/шаги́

Vyskytuje se v

chybný: chybný krokневе́рный шаг

jít: jít krokemшага́ть

pomalý: pomalým krokemме́дленным ша́гом

postoupit: postoupit o krokшагну́ть

učinit: učinit nezbytné krokyпредприня́ть необходи́мые шаги́/ме́ры

dopředu: jeden krok dopředu, dva kroky vzadшаг вперёд, два шага́ наза́д

držet: držet krok s kýmидти́ в но́гу с кем

kupředu: Kupředu, zpátky ni krok!Вперёд, ни ша́гу наза́д!

mílový: postupovat (kupředu) mílovými krokyпродвига́ться (вперёд) гига́нтскими шага́ми

přidat: přidat do kroku zrychlitприба́вить шагу́

srovnat: srovnat krok s kýmподстро́иться под чей шаг

идти́: (u)držet krok s kýmидти́ в ногу́ с кем

мужско́й: mužný krokмужска́я похо́дка

нога́: držet krok s kým/čímидти́ в но́гу с кем/чем

поро́г: překročit práh/Rubikon, přen. udělat rozhodující krok переступи́ть (че́рез) поро́г

шаг: pár kroků, velmi blízkoв двух-трёх шага́х

шага́ть: držet krok s kýmшага́ть (нога́) в но́гу с кем

два: pár kroků odsud velice blízko в двух шага́х

отступи́ть: ustoupit o krokотступи́ть на шаг

приба́вить: přidat do krokuприба́вить ша́гу

си́день: nevycházet ani na krok, nevystrčit ani nosси́днем сиде́ть

ступи́ть: Bez něj neudělá ani krok.Без него́ шагу́ ступи́ть не мо́жет.

krok: valčíkový krokпа ва́льса