Hlavní obsah

učinit

Vyskytuje se v

zadost: slibu ap. испо́лнить что, potřebám ap. удовлетвори́ть, вы́полнить чтоučinit zadost

opatření: приня́ть необходи́мые ме́рыučinit potřebná opatření

doznání: призна́ть себя́ вино́вным в чёмučinit doznání k čemu

krok: предприня́ть необходи́мые ме́ры/шаги́učinit příslušné kroky

pokus: сде́лать попы́ткуučinit pokus

вы́нести: вы́нести реше́ниеučinit rozhodnutí, rozhodnout

učinit: сде́лать заявле́ние/обеща́ниеučinit prohlášení/slib