Hlavní obsah

вы́нести

Dokonavé sloveso-су, -сешь; -ес, -есла; -есший; -сенный; -еся

  1. vynést, odnést
  2. snést, vydržetвы́нести больsnést bolest
  3. nabýt, získat, odnést si dojem ap.
  4. vynést, oznámit вы́нести пригово́рvynést rozsudekвы́нести реше́ниеučinit rozhodnutí, rozhodnoutвы́нести вопро́сvznést dotaz

Vyskytuje se v

порица́ние: dostat/udělit důtkuполучи́ть/вы́нести порица́ние

пригово́р: vynést rozsudekвы́нести пригово́р

плечо́: unést na svých bedrech coвы́нести на свои́х плеча́х что

dotaz: vznést dotazсде́лать запро́с, вы́нести вопро́с

vynést: vynést smetíвы́нести му́сор

вы́нести: snést bolestвы́нести боль