Hlavní obsah

вы́нести

Dokonavé sloveso-су, -сешь; -ес, -есла; -есший; -сенный; -еся

  1. vynést, odnést
  2. snést, vydržetвы́нести больsnést bolest
  3. nabýt, získat, odnést si dojem ap.
  4. vynést, oznámit вы́нести пригово́рvynést rozsudekвы́нести реше́ниеučinit rozhodnutí, rozhodnoutвы́нести вопро́сvznést dotaz

Vyskytuje se v

порица́ние: получи́ть/вы́нести порица́ниеdostat/udělit důtku

пригово́р: вы́нести пригово́рvynést rozsudek

плечо́: вы́нести на свои́х плеча́х чтоunést na svých bedrech co

вы́нести: вы́нести больsnést bolest