Hlavní obsah

opatření

Podstatné jméno, rod střední

  • мероприя́тие, ме́раpreventivní opatřeníпредупреди́тельные ме́рыučinit potřebná opatřeníприня́ть необходи́мые ме́ры

Vyskytuje se v

ochranný: огради́тельные ме́рыochranná opatření

administrativní: администрати́вные мероприя́тияadministrativní opatření

balíček: паке́т мероприя́тий по эконо́мииpřen. balíček úsporných opatření

bezpečnostní: приня́ть ме́ры безопа́сностиpřijmout bezpečnostní opatření

kárný: дисциплина́рные взы́скивания, кара́тельные ме́рыkárná opatření

krajní: кра́йние ме́рыkrajní opatření

nepopulární: непопуля́рные ме́рыnepopulární opatření

opatřit: раздобы́ть биле́ты на премье́руopatřit lístky na premiéru

plošný: (все)о́бщие ме́рыplošná opatření

podnikat: предпринима́ть мероприя́тияpodnikat opatření

protipožární: противопожа́рные ме́рыprotipožární opatření

předběžný: приня́ть предвари́тельные ме́рыpřijmout předběžná opatření

razítko: поста́вить на что штампopatřit co razítkem

soubor: компле́кт мер(оприя́тий)soubor opatření

огради́тельный: огради́тельные ме́рыochranná opatření

предупреди́тельный: предупреди́тельные ме́рыpreventivní opatření

предосторо́жность: ме́ры предосторо́жностиbezpečnostní opatření

противопожа́рный: противопожа́рные мероприя́тияprotipožární opatření

э́кстренный: э́кстренные ме́рыmimořádná opatření

opatření: приня́ть необходи́мые ме́рыučinit potřebná opatření