Hlavní obsah

předběžný

Vyskytuje se v

cela: ка́мера предвари́тельного заключе́ния, КПЗcela předběžného zadržení

kalkulace: предвари́тельный расчётpředběžná kalkulace

zadržení: предвари́тельный аре́стpráv. předběžné zadržení

provést: произвести́ дозна́ниеpráv. provést předběžné šetření

vyšetřování: предвари́тельное сле́дствиеpředběžné vyšetřování

дозна́ние: произвести́ дозна́ниеprovést předběžné šetření

разрабо́тка: предвари́тельная разрабо́ткаpředběžná studie

рассле́дование: предвари́тельное рассле́дованиеpředběžné šetření

předběžný: приня́ть предвари́тельные ме́рыpřijmout předběžná opatření