Hlavní obsah

cela

Podstatné jméno, rod ženský

  • ка́мера, ке́льяvězeňská celaтюре́мная ка́мераcela předběžného zadrženíка́мера предвари́тельного заключе́ния, КПЗ

Vyskytuje se v

celá: в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́v celou (hodinu)

celý: це́лую ве́чность, векcelou věčnost

klášterní: ке́льяklášterní cela

smrt: ка́мера сме́ртниковcela smrti

maximalizovat: разверну́ть окно́ на весь экра́нmaximalizovat okno na celou obrazovku

pokrýt: застла́ть весь пол ковро́мpokrýt celou podlahu kobercem

probdít: бо́дрствовать всю ночь, провести́ бессо́нную ночьprobdít celou noc

projet: съе́здить всю Евро́пуprojet celou Evropu

říct: сказа́ть всю пра́вду комуříci celou pravdu komu

vězeňský: тюре́мная ка́мераvězeňská cela

bytost: всем свои́м существо́мcelou svou bytostí

povědět: вы́сказать в лицо́ всю пра́вдуpovědět (celou) pravdu do očí

věčnost: Би́тый час жду.Čekám celou věčnost.

одино́чный: одино́чная ка́мераsamostatná cela, hovor. samotka

разверну́ть: разверну́ть окно́ на весь экра́нmaximalizovat okno, zvětšit okno na celou obrazovku

растяну́ть: растяну́ть фон на весь экра́нroztáhnout pozadí na celou obrazovku

cela: ка́мера предвари́тельного заключе́ния, КПЗcela předběžného zadržení