Hlavní obsah

smrt

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (skon) смерть, ги́бельodsoudit k smrti kohoприговори́ть к сме́ртной ка́зни когоaž do smrtiдо са́мой сме́ртиtrest smrtiсме́ртная казньcela smrtiка́мера сме́ртниковnásilná smrtнаси́льственная смерть
  2. (zosobnění smrti) смерть

Vyskytuje se v

biologický: биологи́ческая смертьmed. biologická smrt

boj: борьба́ не на жи́знь, а на́ смертьboj na život a na smrt

klinický: клини́ческая смертьklinická smrt

nepřirozený: неесте́ственная смертьnepřirozená smrt

otázka: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti

práh: на поро́ге сме́ртиpřen. na prahu smrti

spirála: то́десsport. spirála smrti krasobruslení

trest: сме́ртная казньtrest smrti

údolí: Доли́на Сме́ртиÚdolí smrti

život: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti

násilný: наси́льственная смертьnásilná smrt

příčina: причи́на сме́ртиpříčina smrti

rozrušit: Её смерть его́ си́льно взволнова́ла.Její smrt ho velmi rozrušila.

vyděsit se: испуга́ться до́ смертиvyděsit se k smrti

vylekaný: Он напу́ганный до́ смерти.Je k smrti vylekaný.

zdrtit: Его́ смерть её подкоси́ла.Jeho smrt ji zdrtila.

balancovat: баланси́ровать на гра́ни жи́зни и сме́ртиbalancovat mezi životem a smrtí

bledý: смерте́льно бле́дныйbledý jako smrt

jazyk: Он ды́шит на ла́дан.Má smrt na jazyku.

podívat se: посмотре́ть сме́рти/пра́вде в глаза́podívat se smrti/pravdě do očí

pokraj: на волосо́к от сме́рти, на краю́ ги́белиna pokraji smrti

přirozený: умере́ть есте́ственной сме́ртьюzemřít přirozenou smrtí

vlásek: Находи́лся на волосо́к от сме́рти.Jen o vlásek unikl smrti.

zapomenout: вы́летело из головы́ у когоzapomenout jako na smrt

вопро́с: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti velmi důležitá záležitost

извеще́ние: извеще́ние о сме́ртиúmrtní oznámení, oznámení o smrti

исхо́д: лета́льный исхо́дletální konec, smrt

казнь: сме́ртная казньtrest smrti

му́ченический: му́ченическая смертьmučednická smrt

наси́льственный: наси́льственная смертьnásilná smrt

пригово́р: сме́ртный пригово́рrozsudek smrti

про́пасть: на краю́ про́пастиna pokraji smrti

равня́ть: Смерть всех равня́ет.Ve smrti jsou si všichni rovni.

смерть: клини́ческая/биологи́ческая смертьklinická/biologická smrt

вини́ть: вини́ть кого в сме́рти когоobviňovat koho z čí smrti

ги́бель: траги́ческая ги́бельtragická smrt

голо́дный: голо́дная смертьsmrt hladem

на́смерть: на́смерть перепуга́тьсяk smrti se vylekat

обречённый: обречённый на́ смертьodsouzený k smrti

смерте́льно: Я смерте́льно уста́л.Jsem k smrti unaven.

умира́ть: Умира́ю уста́л.Jsem k smrti unavený., Umírám únavou.

вода́: водо́й не разольёшь когоkdo jsou přátelé na život a na smrt

моги́ла: найти́ себе́ моги́луnajít svou smrt, umřít kde

нет: На нет и суда́ нет.Kde nic není, ani smrt nebere.

о́бух: под о́бух идти́jít na jistou smrt

smrt: сме́ртная казньtrest smrti